Joi, 08 Noiembrie 2018 13:48

DOCUMENT - Proiectul de regulament pentru ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public. Ce preț vor plăti șoferi ca să-și recupereze mașina

Scris de  Andrei Costache
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Primăria Ploiești a publicat, spre consultare publică, proiectul de hotărâre care va fi supus dezbaterii în Consiliul Local Ploiești și care se referă la aprobarea Regulamentului privind procedura de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor oprite sau staţionate neregulamentar pe terenurile ce aparţin domeniului public său privat ale municipiului Ploieşti.

În raportul de specialitate care însoțește documentul se menționează că aceste activități "vor crea premisele pentru diminuarea situaţiilor de ocupare ilegală a terenurilor ce aparţin domeniului public său privat al municipiului. Întrucât în municipiul Ploieşti, creşterea numărului de autovehicule a determinat mărirea numărului de autovehicule staţionate neregulamentar pe trotuare, alei, spaţii verzi, parcuri, terenuri de sport, locuri de joacă, parcări, se impune desfăşurarea activităţii de ridicare a autovehiculelor aflate în situaţiile menţionate".

Raportul de specialitate mai argumentează că toate "cheltuielile generate de funcţionarea propriu-zisă a acestui serviciu se asigură prin încasarea tarifelor care trebuie să respecte, în baza legii, acoperirea cel puţin a sumelor investite şi a cheltuielilor curente de funcţionare şi întreţinere. Prin introducerea acestor măsuri, se urmăreşte completarea cadrului legal care să determine cetăţenii municipiului Ploieşti să respecte obligaţiile legale şi sociale din comunitatea în care trăiesc şi care să permită totodată exercitarea de către aceştia a drepturilor recunoscute de lege, fără a fi stânjeniţi de modul abuziv în care unii cetăţeni înţeleg să acţioneze. Prin această activitate de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor care ocupă ilegal drumurile sau terenurile aparţinând domeniului public său privat al municipiului Ploieşti, Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. urmăreşte protejarea spaţiilor verzi şi a domeniului public său privat al municipiului, diminuarea perturbării traficului pietonal, descongestionarea traficului din parcările publice, precum şi fluidizarea circulaţiei."

Măsura ridicării urmează a fi dispusă de agenţii Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti și de agenţii Poliţiei Municipiului Ploieşti cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice, iar activitatea de ridicare, transport şi depozitare se va efectua de către angajaţii S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., în conformitate cu Art. 203 ( 1) din HG 1391/2006 în situaţiile prevăzute de art. 143:

a)în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;

b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia "Staţionarea interzisă" şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionarii;

c)pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m;

d)în dreptul cailor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;

e)în pante şi în rampe;

f)în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia "Staţionare alternanta", în altă zi sau perioada decât cea permisă, ori indicatorul cu semnificaţia "Zona de staţionare cu durata limitată" peste durată stabilită.

şi a Legii nr. 155/2010, art.7, literele:

h)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar;

k)constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţiala, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap.

În urma dispoziţiei de ridicare, angajatul SGU Ploieşti SRL, va fi întocmita o notă de constatare în trei exemplare, documentul incluzând, obligatoriu, următoarele informații: data, ora şi locul ridicării vehiculului; gradul profesional, numele şi prenumele poliţistului rutier care dispune măsura tehnico-administrativă, precum şi unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele şi semnătura angajatului SC SGU Ploieşti SRL, împuternicit al primarului, precum şi numărul de legitimaţie a acestuia; indicarea expresă a temeiului juridic referitor la normă încălcată; suma care trebuie achitata pentru eliberarea autovehiculului, locul unde poate fi achitata această sumă (adresa, număr de telefon), precum şi adresa de unde poate fi recuperat autovehiculul; menţiuni privind înregistrarea foto sau video a staţionării vehiculului; menţiuni privind avarii vizibile pe autovehicul; date privind numărul de înmatriculare/înregistrare şi marca vehiculului precum şi datele de identificare ale conducătorului autovehiculului (numai dacă acesta se legitimează).

Ridicarea autovehiculelor se va realiza de luni până duminică, în intervalul orar 08.00-22.00, prevede regulamentul care va fi propus spre aprobare.

"Ridicarea autovehiculului nu se dispune sau, dacă a fost dispusă, nu se pune în executare sau încetează, în cazul în care în vehicul este vizibilă prezenţa unor persoane", dar "conducătorul vehiculului este direct răspunzător în situaţia în care prezenţa unor persoane în autovehicul nu este vizibilă cu ocazia dispunerii sau punerii în executare a măsurii tehnico-administrative", se mai arată în regulement.

Documentul stabilește în plus că programul de restituire a vehiculelor depozitate în spaţiile special amenajate se va asigura prin serviciu continuu, pe durata a 24 de ore. "Vehiculul ridicat se restituie după ce se face dovada achitării tarifului aferent operaţiunilor efectuate, în baza documentelor care atestă proprietatea ori deţinerea legală a acestuia, după întocmirea procesului verbal de conststare a contravenientiei de poliţistul cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice", menționează regulamentul atașat proiectului de hotărâre.

Tariful de depozitare se va calcula pe intervale de 24 de ore, începând cu momentul depozitării, nefracţionat, astfel:

> 450 lei TVA inclus, pentru autovehiculele ridicate, depozitate şi eliberate la sediul amenajat în acest sens al Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.;

>  220 lei TVA inclus tarif în curs de ridicare - în cazul în care deţinătorul se prezintă şi solicită eliberarea autovehicului în timpul operaţiunii de ridicare;

>  după 24 de ore de la data ridicării autovehiculului se va percepe un tarif de depozitare de 91 lei/zi TVA inclus.

Foto arhivă

 

 

   

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.