Joi, 31 Mai 2018 16:20

Sinteza Raportului de inspecţie în mai 2018 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Sinteza Raportului de inspecţie în mai 2018 pe Directiva SEVESO la PETROTEL-LUKOIL S.A.

În perioada 14 - 17 mai 2018, o echipă formată din reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi ai Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Prahova a efectuat o inspecţie planificată la Petrotel - Lukoil S.A. Ţinând cont de faptul că activitatea principală a companiei este de fabricare a produselor petroliere prin prelucrarea ţiţeiului, gama sortimentală cuprinzând benzine, motorine, gaze petroliere lichefiate, sulf şi cocs de petrol, în cadrul inspecţiei au fost verificate următoarele:

- Verificarea stadiului implementării prevederilor Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;

- Informarea publicului;

- Stadiul realizării măsurilor trasate cu ocazia controlului anterior;

- Verificarea listei/chestionarului de control;

- Verificarea în teren a Instalaţiei Reformare Catalitică.

Sumarul constatărilor rezultate în urma controlului au fost următoarele:

- Referitor la informarea publicului, privind activitatea operatorului SEVESO, este realizată prin ediţia 2017 a broşurii “Informaţii la dispoziţia publicului privind măsurile de securitate în exploatare şi comportament în situaţia producerii unui accident major pe amplasament”; aceasta a fost întocmită cu respectarea prevederilor art. 14 şi Anexei 6 din Legea nr. 59/2016 şi a fost distribuită Instituţiei Prefectului judeţului Prahova, primăriei municipiului Ploieşti şi primăriilor localităţilor riverane, unităţilor care deservesc publicul, operatorilor economici (din incinta amplasamentului, care efectuează lucrări în amplasament şi riverane amplasamentului), asociaţiilor de locatari şi unităţilor de învăţământ din zonele de planificare la urgenţă; această ediţie este postată şi pe site-ul societăţii: www.petrotel-lukoil.ro, considerându-se asigurarea unei forme continue de informare a publicului interesat; forma actuală a informării publice a fost adoptată ca fiind ediţia 3, rev.2/2017 şi prezintă sursele de unde pot fi obţinute informaţii suplimentare, respectiv adresa de e-mail şi număr de telefon la dispoziţia publicului;

- Până la data realizării controlului nu au fost înregistrate observaţii/sesizări/solicitări din partea publicului, nici în format electronic şi nici în format scris.

Referitor la verificarea în teren a Instalaţiei Reformare Catalitică:

- Au fost analizate modificările aduse după anul 2003 Instalaţiei Reformare Catalitică, faţă de proiectul iniţial constatându-se că, în urma modificărilor efectuate, s-a efectuat Analiza de risc şi reactualizat Raportul de Securitate aferent instalaţiilor Hidrofinare benzina-HB şi Reformare Catalitică, Anexa 3, ediţie august 2017 şi Raportul de Securitate - volumul principal, ediţie august 2017, utilizându-se metoda HAZOP, iar operatorul are întocmite proceduri care reglementează modul de analiză al riscului pentru schimbările propuse;

- În tabloul local de comandă al instalaţiei (de monitorizare parametrii fără posibitate de operare) s-a constatat funcţionarea în regim normal a instalaţiei, echipamentele tehnologice, de automatizare, de protecţie (detecţie gaze inflamabile, dispozitive ESD) erau în funcţionare, pe monitoare neefiind semnale optice de defecţiuni;

- S-a constatat că nu sunt activate interblocări, cheile nefiind acţionate;

- Mijloacele de siguranţă şi protecţie au fost funcţionale pe timpul controlului.

- În Rapoartele de serviciu întocmite în perioada 07-14.05.2018 nu se constată înregistrări privind avarii/incidente, nu sunt menţionate defecţiuni la pompe, aeratoare, schimbătoare de căldură şi compresoare, precum şi cele la care urmează să se efectueze mentența curentă cu observaţia că în procedura de planificare, execuţie şi control a lucrărilor de reparaţii şi mentenanţa echipamentelor să se facă referire la modalitatea de selectare a defecţiunilor în vederea trecerii în lista de defecţiuni a instalaţiei sau în lista de defecţiuni a rafinariei - Inginer coordonator.

- În Registrul de autocontrol, în care se înscriu defecţiuni care se pot remedia la niveul instalaţiei, cu personalul din tura de serviciu, nu sunt înregistrări de defecţiuni neremediate;

- Din Registrul de Blinde reiese că nu sunt instalaţii blindate, cu excepţia conductelor de inertizare şi a celor aferente utilajelor oprite;

- Se ţine evidenţa permiselor de lucru şi a permiselor de lucru cu foc în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 - Există proceduri operaţionale în caz de situaţii de urgenţă specifice operării instalaţiei Reformare Catalitică;

 - Se efectuează exerciţii pentru a observa capacitatea de răspuns a tuturor componentelor organizaţiei, relalizându-se un audit scris în urma acestora, cu recomandări şi termene stabilite cu observaţia că rapoartele exerciţiilor trebuie transmise în copie la ISUJ Prahova în termen de 15 zile de la data executării exerciţiului.

- În instalaţia Reformare Catalitică s-au identificat 10 neconformităţi, din care 5 au fost remediate pe timpul controlului şi 5 au fost cuprinse în planul de măsuri pentru remedierea acestora;

- Conform „Documentaţiei privind protecţia la explozie-editia 2018, sunt identificate şi evaluate riscurile la explozie, documentaţie elaborată conform HG 1058/2006 (transpune Directiva 99/92/CE) şi SR-EN 1127-1/2008 + SR EN 60079-10, 14, 17, 19-2007;

- Sistemele de comunicaţii între instalaţiile sectorului, precum şi între instalaţia RC şi alte instalaţii din cadrul rafinăriei, SPSU, contractori, serviciul de pază se asigură prin: staţii radio emisie-recepţie, post telefonic fix, poştă electronică internă a rafinăriei, butoane de avertizare incendiu amplasate în zonă, conectate la centrală PSI a SPSU.

Operatorul efectuează auditul intern al sistemelor de management, documentat în procedura de sistem P – ŞI – 05: Audit intern şi audit extern, stabilit şi desfăşurat conform cerinţelor organismelor de certificare a sistemelor de management, (audituri de certificare şi audituri de supraveghere): AEROQ, BUREAU VERITAS. Nu au fost reţinute neconformităţi nici la auditurile interne, nici la auditurile externe, fiind propuse recomandări şi oportunităţi de îmbunătăţire.

Au fost identificare elementele pentru securitate la instalaţia Reformare Catalitică acestea fiind prezente pe teren şi funcţionale iar pentru cele care sunt considerate elemente critice pentru funcţionarea în siguranţă li se acordă atenţie sporită din punctul de vedere al întreţinerii şi operării acestea efectuându-se în baza unor proceduri, regulamente, instrucţiuni şi cărţi de operare documentate.

Accesul în obiectivul tehnologic al lucrătorilor se face numai după ce s-a efectuat instruirea în domeniile SSM – ŞU şi aceştia s-au echipat cu echipamentul individual de protecţie complet, conform regulamentelor, instrucţiunilor şi legislaţiei în vigoare.

S-au analizat măsurile stabilite în rapoartele de inspecţie anteriore, controlul finalizându-se prin întocmirea şi semnarea Raportului de inspecţie în care au fost consemnate constatările rezultate în urma verificării amplasamentului şi analizării documentelor şi informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor de control, inclusiv Chestionarul de verificare pe Directiva SEVESO.

 

   

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.