Vineri, 12 Ianuarie 2018 07:19

Obligațiile de care cei mai mulți părinți nici nu au habar. Cine aplică sancțiunile

Scris de 
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar prevede numeroase drepturi, dar și obligații pentru părinții copiilor din învățământul preuniversitar. De la procedura de motivare a absențelor până la obligația de a trimite copilul la școală sau pe cea de a-l duce, efectiv, până la intrarea în unitatea de învățământ, unele dintre aceste obligații, deși sunt prevăzute de Regulament, nu sunt cunoscute de mulți dintre părinți.

Art. 102 se referă la modalitatea în care se motivează absențele, pentru elevul minor. "În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal învățătorului/ institutorului/profesorului pentru învățământul primar/ profesorului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său. Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt, după caz: adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverință/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului școlar sau a medicului de familie care are în evidență fișele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor", precizează ROFUIP.

Citiți și: Elevii nu mai pot ține telefoanele la ei în timpul orelor și nu mai au voie să facă serviciu pe școală

Același document stabilește că, "în limita a 20 de ore de curs pe semestru, absențele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unității". 

O altă precizare importantă este că actele pe baza cărora se face motivarea absențelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului și sunt păstrate de către învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului școlar.  Nerespectarea termenului de șapte zile "atrage declararea absențelor ca nemotivate".

Un articol dedicat în întregime obligațiilor părinților este 173, care, la începutul acestui an, a suferit și o modificare deosebit de importantă. "Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada învățământului obligatoriu, este sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.  Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin.  (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ", se stabilește prin ROFUIP.

Citiți și: Amenzi de până la 1.000 de lei pentru părinții care nu-și dau copiii la școală

 

Regulamentul mai subliniază că, "la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formațiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi/preșcolari din colectivitate/unitatea de învățământ".

De asemenea, "părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/ învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/ elevului, prin mijloace stabilite de comun acord. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul educatorului/ puericultor/ educatoarei/ învățătorului/ institutorului/ profesorului pentru învățământ preșcolar /primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură".

Părinții/ tutorii/ persoanele care au calitatea de susținători legali trebuie să știe și că, potrivit ROFUIP, răspund material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev.

Citiți și: Reguli noi în ROFUIP, cu privire la auxiliare. Cine va alege materialele utilizate la fiecare clasă

"Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are obligația să îl însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea activităților educative/orelor de curs să îl preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană. Dispozițiile alineatului (7) nu se aplică în situațiile în care transportul copiilor la și de la unitatea de învățământ se realizează cu microbuzele școlare. Asigurarea securității și siguranței în unitatea de învățământ la venirea și părăsirea acesteia, în special pentru elevii de clasa pregătitoare, se stabilește prin regulament de organizare și funcționare a unității de învățământ", se mai arat în Regulament.

De asemenea, prin aceleași reglementări, "părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar, gimnazial și ciclul inferior al liceului are obligația de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-o unitate de învățământ din străinătate".

Foto cu caracter ilustrativ

1 comentariu

  • Link la comentariu Lautaru  Ilie Vineri, 12 Ianuarie 2018 19:54 postat de Lautaru Ilie

    Teoretic este bun din punct de vedere al disciplinei, dar, greu de realizat practic

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.