Luni, 12 Martie 2018 13:18

O școală gimnazială din Câmpina înființează clasă de intensiv engleză/franceză, după modelul colegiilor din județ

Scris de  Andrei Costache
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Școala Centrală din Câmpina a anunțat că, din anul școlar 2018 - 2019, aici va funcționa o clasă a V-a în care elevii vor studia intensiv o limbă modernă. "Clasa va avea un program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională: engleză sau franceză, în funcție  de opțiunea fiecăruia și de rezultatul obținut la testul de competență lingvistică", au precizat reprezentanții unității de învățământ.

Selecția elevilor se va face printr-o testare. "Testul vizează competențele și cunoștințele acumulate în clasele a III-a și a IV-a și constă într-o probă orală și o probă scrisă la limba engleză, conform nivelului A1, prevăzut de manualele școlare", au mai precizat aceștia, oferind și detalii despre cum va arăta testul de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională. Acesta va cuprinde o probă orală și o probă scrisă, fiecare structurată în două etape.

"PROBA ORALĂ

a) Etapa I – lecturarea cu voce tare a unui text în limba modernă. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a și a IV-a.

Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înțelegerea globalăși detaliată a textului.

b) Etapa a II -a – realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator.

Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate astfel:

Pentru etapa I – un set de bilete (grupate conform manualelor alternative aprobate de Ministerul Educației Naționale)      conținând fiecare un text de 50-75      cuvinteși 2-3 întrebări de      verificare a înțelegerii globale și detaliate a textului respectiv. Elevul extrage un bilet din setul de bilete care corespunde manualului studiat la      clasă sau, dacă dorește, din setul care corespunde altui manual.

Pentru etapa a II-a – un set de bilete conținând subiecte de interacțiune verbală în conformitate cu programa școlară pentru clasele a III-a și a IV-a. Elevii (în perechi numite de comisie) extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacțiunea verbală timp de 3-5 minute și apoi revin în fața comisiei pentru a prezenta conversația.

PROBA SCRISĂ - timp de lucru - 1 ORĂ

Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50–75 cuvinte pe o temă datăși care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris și însușirea principalelor funcții/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele școlare pentru clasele a III-a și a IV-a", se arată pe pagina de Facebook a unității de învățământ.

Deocamdată nu au fost oferite informații cu privire la calendarul admiterii.

   

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.