Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Publicat azi 21.11.2017 Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/2017 Anunţ lansare apel depunere proiecte Data lansării: 21.11.2017-19.01.2018 Grupul de Acţiune Locală „Colinele Prahovei” anunţă lansarea sesiunii pentru depunerea proiectelor aferente linie de finanţare: Măsura M3/1A”Crearea și promovarea cooperativelor în teritoriul GAL’’ astfel: Măsura M 3/1A Perioada de depunere a proiectelor 21.11.2017 – 19.01.2018 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect 64.327,9 euro Fond public disponibil alocat pentru masură 64.327,9 euro Apelul se adresează tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL ,,Colinele Prahovei” (Orașul Băicoi și Comunele: Aluniș, Ariceștii Rahtivani, Bănești, Cocorăștii Mislii, Cornu, Cosminele,…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Publicat azi 21.11.2017 Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 1/2017 Anunţ lansare apel depunere proiecte Data lansării: 21.11.2017-19.01.2018 Grupul de Acţiune Locală „Colinele Prahovei” anunţă lansarea sesiunii pentru depunerea proiectelor aferente linie de finanţare: Măsura M1/1C “Formare profesională şi aplicare practică a cunoştiinţelor în agricultură şi agro-turism” astfel: Măsura M 1/1C Perioada de depunere a proiectelor 21.11.2017 – 19.01.2018 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect 40.000 euro Fond public disponibil alocat pentru măsură 40.000 euro Apelul se adresează tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL ,,Colinele Prahovei” (Orasul Băicoi și Comunele: Aluniș, Ariceștii Rahtivani,…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CRICOV – PROVIŢA - PRAHOVA Apel de selecţie pentru Măsura 6 – DI 6B - Investiţii şi servicii pentru incluziunea socială a romilor Asociația Grupul de Acțiune Locală Cricov –Proviţa - Prahova anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 6, în perioada 22.11.2017 – 05.01.2018. Data lansării apelului de selecţie: 22.11.2017. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 6 sunt: UAT-urile din teritoriul GAL, respective comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare. ONG‐uri precum: ONG-urile care reprezintă interesele populației de etnie rromă din teritoriul parteneriatului; ONG-urile care promovează drepturile omului din interiroul sau din…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CRICOV – PROVIŢA - PRAHOVA Apel de selecţie pentru Măsura 5 – DI6B - Investiţii în infrastructura socială Asociația Grupul de Acțiune Locală Cricov –Proviţa - Prahova anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 5, în perioada 22.11.2017 – 05.01.2018. Data lansării apelului de selecţie: 22.11.2017. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 5 sunt: UAT-urile din teritoriul GAL, respective comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare. ONG‐uri precum: ONG-urile care reprezintă interesele populației de etnie rromă din teritoriul parteneriatului; ONG-urile care promovează drepturile omului din interiroul sau din exteriorul teritoriului parteneriatului doar în…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CRICOV – PROVIŢA - PRAHOVA Apel de selecţie pentru Măsura 4 – DI 2B - „Sprijin pentru tinerii fermieri pentru prima instalare într-o exploatație” Asociația Grupul de Acțiune Locală Cricov –Proviţa - Prahova anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 4, în perioada 22.11.2017 – 05.01.2018. Data lansării apelului de selecţie: 22.11.2017. Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură sunt: þ Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole vegetale, exclusiv din/în teritoriul vizat, respectiv teritoriul…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CRICOV – PROVIŢA - PRAHOVA Apel de selecţie pentru Măsura 3 – DI2A - „Investiții în active fizice pentru creșterea performanțelor exploatațiilor agricole” Asociația Grupul de Acțiune Locală Cricov –Proviţa - Prahova anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 3, în perioada 22.11.2017 – 05.01.2018. Data lansării apelului de selecţie: 22.11.2017. Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, exclusiv din teritoriul vizat; cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor. Fondul…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CRICOV – PROVIŢA - PRAHOVA Apel de selecţie pentru Măsura 2-DI6A „Sprijin pentru activități de producție și servicii non-agricole generatoare de locuri de muncă” Asociația Grupul de Acțiune Locală Cricov –Proviţa - Prahova anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 2, în perioada 22.11.2017 – 05.01.2018 Data lansării apelului de selecţie: 22.11.2017. Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub-măsură sunt: þ Micro-întreprinderi înființate din spațiul rural; þ Micro-întreprinderi nou-înfiinţate (start-up) din spaţiul rural; þ Fermieri sau membri ai unei gospodării agricole cu statut minim de PFA care își diversifică activitatea…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CRICOV – PROVIŢA - PRAHOVA Apel de selecţie pentru Măsura 1/DI6B - Investiţii în infrastructura de bază la scară mică şi în servicii publice pentru populaţie Asociația Grupul de Acțiune Locală Cricov –Proviţa - Prahova anunță deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 1, în perioada 22.11.2017 – 05.01.2018. Data lansării apelului de selecţie: 22.11.2017. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 1 sunt: UAT-urile din teritoriul GAL, respective comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare. ONG‐uri ‐ cu sediul social sau punct de lucru în teritoriul GAL. Unitățile de cult (parohii) din teritoriul GAL.…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
București, 08.11.2017 ERADICARE UMIDITATE, AMENAJARE MUZEU, RESTAURARE PICTURĂ BISERICĂ ȘI PARACLIS, REPARAȚII CURENTE, AMENAJĂRI EXTERIOARE Mănăstirea Aninoasa anunță demararea lucrărilor aferente proiectului: „Eradicare umiditate, amenajare muzeu, restaurare pictură biserică și paraclis, reparații curente, amenajări exterioare”, număr de înregistrare al cererii de finanțare: S/AG/2016/5/5.1/1/135/30.09.2016, SMIS: 117838, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 609, în data de 20.10.2017. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. Proiectul se implementează prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5. „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
București, 08.11.2017 CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE ȘI PUNERE ÎN VALOARE ARHITECTURĂ ȘI PICTURĂ MURALĂ A BISERICII MARI A MĂNĂSTIRII ZAMFIRA, JUDEȚUL PRAHOVA - EXECUTATĂ A FRESCO DE NICOLAE GRIGORESCU Mănăstirea Zamfira anunță demararea lucrărilor aferente proiectului: „Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitectură și pictură murală a bisericii mari a Mănăstirii Zamfira, județul Prahova – executată a fresco de Nicolae Grigorescu”, număr de înregistrare al cererii de finanțare: S/PH/2016/5/5.1/1/32/06.09.2016, SMIS: 117925, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 577, în data de 13.10.2017. Autoritatea de Management este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Baicoi, 13.10.2017 Orasul Baicoi este beneficiarul proiectului cu titlul: “AMENAJARE PARC CENTRAL”, cofinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare nr. 342/23.08.2017. Proiectul este finantat in cadrul: Programului Operational Regional 2014-2020. Axa prioritara 5 - Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural. Proritatea de investitii 5.2. - Realizarea de actiuni destinate imbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Organismul Intermediar-Agentia pentru…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Sinaia, 12/10/2017 LANSARE PROIECT ”MODERNIZARE SI EXTINDERE IMOBIL P (CORP C1) CU SCHIMBARE DE DESTINATIE IN UNITATE TURISTICA TIP PENSIUNE, DESFIINTARE CLADIRI ANEXA (C2,C3,C4), SISTEMATIZARE SI IMPREJMUIRE TEREN” TATIANA POLIS SRL, beneficiar al proiectului ”Modernizare si extindere imobil p (corp c1) cu schimbare de destinatie in unitate turistica tip pensiune,desfiintare cladiri anexa (c2,c3,c4), sistematizare si imprejmuire teren”, cod SMIS 103688, anunţă lansarea acestui proiect, ca urmare a semnării contractului de finanţare cu nr. 397/11.09.2017, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 –Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Publicat in data de 02 octombrie 2017 ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT FURNIZARE ECHIPAMENTE SI COMPONENTE SOFTWARE In cadrul proiectului de investitie intitulat: “Extinderea gamei de servicii, îmbunatatirea si completarea serviciilor deja furnizate de S.C. VISION ENGINEERING & CONSULTANCY S.R.L. prin dotarea cu echipamente si componente software performante, în scopul cresterii competitivitatii” INFORMATII ACHIZITOR/ PROCEDURA VISION ENGINEERING & CONSULTANCY SRL cu sediul social in sat Ploieștiori, comuna Blejoi, nr. 42, județul Prahova si punct de lucru in municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 172S, județul Prahova, reprezentata legal de Nicoleta Monica Bucur - administrator, telefon 0722 222 744, doreste sa achizitioneze…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
DATA PUBLICARE – 15 SEPTEMBRIE 2017 ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE SERVICII DE PROIECTARE (INTOCMIRE DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE, PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR, PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE) CONFORM HG 907/2016, SERVICII DE ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI EXECUTIE LUCRARI IN CADRUL PROIECTULUI DE INVESTITIE INTITULAT - CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE CU INTEGRARE IN CIRCUIT TURISTIC – BISERICA “BUNA VESTIRE” - DRUGANESTI Parohia Druganescu - unitate de cult, cu sediul social in Floresti-Stoenesti, sat Stoenesti, Judetul Giurgiu, legal reprezentata de Neacsu Ionica Lucian - Preot paroh, doreste…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
DATA PUBLICARE – 13 OCTOMBRIE 2017 ANUNT PARTICIPARE PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT SERVICII DE CONSULTANTA IN CADRUL PROIECTULUI DE INVESTITIE INTITULAT CONSOLIDARE, RESTAURARE SI PUNERE IN VALOARE CU INTEGRARE IN CIRCUIT TURISTIC – BISERICA “BUNA VESTIRE” - DRUGANESTI Parohia Druganescu - unitate de cult, cu sediul social in Floresti-Stoenesti, sat Stoenesti, Judetul Giurgiu, legal reprezentata de Neacsu Ionica Lucian - Preot paroh, doreste sa achizitioneze servicii de consultanta in cadrul proiectului de investitie intitulat – Consolidare, restaurare si punere in valoare cu integrare in circuit turistic – Biserica “Buna Vestire” - Druganesti. Acest proiect urmeaza a se depune spre finantare in…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Data aparitiei 26 august 2017 ANUNT PROCEDURA ATRIBUIRE CONTRACT DE LUCRARI în cadrul proiectului de investitie intitulat „Construire și dotare centru pentru activități recreative și distractive (S+P+2+M), branșamente utilități Informatii generale privind solicitantul Denumire solicitant: S.C. IBOD BUSINESS S.R.L; Adresa sediului social: sat Valea Călugărească, comuna Valea Călugărească, nr. 143, județ Prahova; Amplasament proiect: municipiul Ploiești, strada Bănești, nr. 11, judetul Prahova. Persoana de contact: Stoica Alina – Responsabil achizitii/ telefon – 0728 980 975 Mijloace de Comunicare: servicii de curierat, servicii de telefonie mobila, receptionare documente sub semnatura privata prin semnatura si stampila, orice alte mijloace de comunicare agreate…
Pagina 18 din 20