Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
COMUNICAT PRESA Data: 03.12.2018 Rezultate intermediare Camera de Comert si Industrie Prahova implementeaza proiectul cu titlul “Resursa umana performanta – vector strategic pentru cresterea competitivitatii firmei”, POCU 227/3/8/117913, co-finantat prin Fondul Social European – Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti. Componenta 1 - Romania profesionala – Resurse umane competitive. Proiectul are o durata de implementare de 12 luni, iar valoarea finantarii nerambursabile este: 2 230 465, 58 Lei. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competentelor profesionale pentru 504 persoane - manageri, antreprenori si angajati din departamentele de resurse umane ale intreprinderilor, din judetele…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ANUNȚ DE PRESĂ Ploiești, 07.11.2018 Anunț de finalizare a implementării proiectului ”Extinderea gamei de servicii, îmbunătățirea și completarea serviciilor deja furnizate de S.C. VISION ENGINEERING & CONSULTANCY S.R.L. prin dotarea cu echipamente și componente software performante, în scopul creșterii competitivității” S.C. Vision Engineering & Consultancy S.R.L., beneficiară a contractului de finanțare nr. 1228/05.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Extinderea gamei de servicii, îmbunătățirea și completarea serviciilor deja furnizate de S.C. VISION ENGINEERING &…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ANUNȚ DE PRESĂ Ploiești, 06.11. 2018 Anunț de finalizare a implementării proiectului ”Extinderea gamei de servicii, îmbunătățirea și completarea serviciilor deja furnizate de S.C. VISION ENGINEERING & CONSULTANCY S.R.L. prin dotarea cu echipamente și componente software performante, în scopul creșterii competitivității” S.C. Vision Engineering & Consultancy S.R.L., beneficiară a contractului de finanțare nr. 1228/05.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Extinderea gamei de servicii, îmbunătățirea și completarea serviciilor deja furnizate de S.C. VISION ENGINEERING…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ANUNŢ DE PRESĂ Ploiești, 05.11. 2018 Anunț de finalizare a implementării proiectului ”Extinderea gamei de servicii, îmbunătățirea și completarea serviciilor deja furnizate de S.C. VISION ENGINEERING & CONSULTANCY S.R.L. prin dotarea cu echipamente și componente software performante, în scopul creșterii competitivității” S.C. Vision Engineering & Consultancy S.R.L., beneficiară a contractului de finanțare nr. 1228/05.03.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de Organism Intermediar, anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul „Extinderea gamei de servicii, îmbunătățirea și completarea serviciilor deja furnizate de S.C. VISION ENGINEERING…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ANUNȚ DE PRESĂ 24.10.2018 Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina Municipiul Câmpina în calitate de beneficiar anunţă demararea implementării proiectului „Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina”, cod SMIS: 126177. Obiectivul general al proiectului: aplicarea unor măsuri de eficiență energetică în vederea reducerii emisiilor de CO2 la nivelul Municipiului Câmpina și îmbunătățirii calității vieții urbane. Obiectivul specific vizat prin programul de reabilitare termică este reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în blocurile de locuințe izolate termic la valori sub 90 kWh/mp/an. Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 axa prioritară 3.…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ANUNȚ DE PRESĂ 23.10.2018 Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina Municipiul Câmpina în calitate de beneficiar anunţă demararea implementării proiectului „Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina”, cod SMIS: 126177. Obiectivul general al proiectului: aplicarea unor măsuri de eficiență energetică în vederea reducerii emisiilor de CO2 la nivelul Municipiului Câmpina și îmbunătățirii calității vieții urbane. Obiectivul specific vizat prin programul de reabilitare termică este reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în blocurile de locuințe izolate termic la valori sub 90 kWh/mp/an. Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 axa prioritară 3.…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ANUNȚ DE PRESĂ 22.10.2018 Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidențiale din Municipiul Câmpina Municipiul Câmpina în calitate de beneficiar anunţă demararea implementării proiectului „Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidențiale din municipiul Câmpina”, cod SMIS: 126177. Obiectivul general al proiectului: aplicarea unor măsuri de eficiență energetică în vederea reducerii emisiilor de CO2 la nivelul Municipiului Câmpina și îmbunătățirii calității vieții urbane. Obiectivul specific vizat prin programul de reabilitare termică este reducerea consumului anual specific de căldură pentru încălzire în blocurile de locuințe izolate termic la valori sub 90 kWh/mp/an. Proiectul va fi finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 axa prioritară 3.…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
COMUNICAT DE PRESĂ 08.10.2018 Restaurarea, dotarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial B.P.Hașdeu Municipiul Câmpina în calitate de beneficar anunță demararea implementării proiectului „Restaurarea, dotarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural al obiectivului de patrimoniu Muzeul Memorial B.P.Hașdeu“, cod SMIS 116572. Proiectul își propune impulsionarea dezvoltării locale în Municipiul Câmpina prin conservarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale (obiectiv general al proiectului), restaurarea, renovarea, dotarea, modernizarea şi punerea în valoare a obiectivului Muzeul Memorial „Bogdan Petriceicu Hașdeu“. Proiectul va fi finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
COMUNICAT DE PRESĂ Ploiești, 27.08.2018 “Diversificarea activității PVG COMPANY prin inființare fabrică producție hârtie igienică și prosoape de hârtie” PVG COMPANY SRL, cu sediul în Târgșoru Vechi, Nr. 1174A, cod poștal 107590 județul Prahova, România a derulat, începând cu data de 01.07.2016, proiectul „Diversificarea activității PVG COMPANY prin inființare fabrică producție hârtie igienică și prosoape de hârtie”, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare numar 1003 / 01.02.2018 cod SMIS 107013. Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 2 “Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
COMUNICAT DE PRESĂ Ploiești, 17.08.2018 Dezvoltarea activității societății ECHIPA HORSE S.R.L. Proiectul „Dezvoltarea activităţii societăţii ECHIPA HORSE S.R.L.” cod MySMIS 110042, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa/Prioritate de Investiții: 2. Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii/2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, este implementat de către S.C. ECHIPA HORSE S.R.L. și are o valoare totală de 3.134.162,81 lei, din care 1.852.327,20 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Publicat azi 06.08.2018 Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 4/2018 Anunţ lansare apel depunere proiecte Data lansării: 06.08.2018 – 06.09.2018 Grupul de Acţiune Locală „Colinele Prahovei” anunţă lansarea sesiunii pentru depunerea proiectelor aferente linie de finanţare: Masura M7/6B”Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de bază În teritoriul GAL’’ astfel: Perioada de depunere a proiectelor: 06.08.2018 – 06.09.2018 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 90635,59 euro Fond public disponibil alocat pentru masură: 318458,09 euro Apelul se adresează tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL ,,Colinele Prahovei” (Orașul Băicoi și Comunele: Aluniș, Ariceștii Rahtivani, Bănești, Cocorăștii Mislii, Cornu,…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Publicat azi 06.08.2018 Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 2/2018 Anunţ lansare apel depunere proiecte Data lansării: 06.08.2018 – 06.09.2018 Grupul de Acţiune Locală „Colinele Prahovei” anunţă lansarea sesiunii pentru depunerea proiectelor aferente linie de finanţare: Masura M5/6A”Sprijin pentru dezvoltarea activitatilor nonagricole in teritoriul GAL’’ astfel: Perioada de depunere a proiectelor: 06.08.3018 – 06.09.2018 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 25.000 euro Fond public disponibil alocat pe măsură pentru aceasta sesiune: 100.000 euro Apelul se adresează tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL ,,Colinele Prahovei” (Orașul Băicoi și Comunele: Aluniș, Ariceștii Rahtivani, Bănești, Cocoraștii…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Publicat azi 06.08.2018 Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 2/2018 Anunţ lansare apel depunere proiecte Data lansării: 06.08.2018 Grupul de Acţiune Locală „Colinele Prahovei” anunţă lansarea sesiunii pentru depunerea proiectelor aferente linie de finanţare: M4/6A ,,Dezvoltarea activitatilor nonagricole in teritoriul GAL” astfel: Perioada de depunere a proiectelor: 06.08 – 06.09.2018 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 150597,225 euro Fond public disponibil alocat pe Masură pentru sesiune: 301194,45 euro Apelul se adresează tuturor beneficiarilor eligibili din teritoriul GAL ,,Colinele Prahovei” (Orasul Baicoi si Comunele: Alunis, Aricestii Rahtivani, Banesti, Cocorastii Mislii, Cornu, Cosminele, Floresti, Filipestii…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ANUNȚ DE PRESĂ Comarnic, 13 iulie 2018 RESTAURARE SI PUNERE IN VALUARE A ANSAMBLULUI ARHITECTURAL MEDIEVAL AL FOSTULUI SCHIT LESPEZI Parohia Schit Lespezi anunță inceperea proiectului: Restaurare si punere in valuare a ansamblului arhitectural medieval al fostului Schit Lespezi, cod SMIS:117079, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 2.497, in data de 22.06.2018. Proiectul se implementează prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. Proiectul are o valoare totală de 5.059.050,85…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ANUNȚ DE PRESĂ Comarnic, 12 iulie 2018 RESTAURARE SI PUNERE IN VALUARE A ANSAMBLULUI ARHITECTURAL MEDIEVAL AL FOSTULUI SCHIT LESPEZI Parohia Schit Lespezi anunță inceperea proiectului: Restaurare si punere in valuare a ansamblului arhitectural medieval al fostului Schit Lespezi, coD SMIS:117079, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 2.497, in data de 22.06.2018. Proiectul se implementează prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. Proiectul are o valoare totală de 5.059.050,85…
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
ANUNȚ DE PRESĂ Comarnic, 11 iulie 2018 RESTAURARE SI PUNERE IN VALUARE A ANSAMBLULUI ARHITECTURAL MEDIEVAL AL FOSTULUI SCHIT LESPEZI Parohia Schit Lespezi anunță inceperea proiectului: Restaurare si punere in valuare a ansamblului arhitectural medieval al fostului Schit Lespezi, cod SMIS:117079, ca urmare a semnării contractului de finanțare nr. 2.497, in data de 22.06.2018. Proiectul se implementează prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”. Proiectul are o valoare totală de 5.059.050,85…
Pagina 1 din 5