Marți, 14 Noiembrie 2017 11:10

Incendiile gospodărești, din ce în ce mai frecvente. Cele mai multe victime, în rândul persoanelor în vârstă sau singure

Scris de  Telegrama
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Sezonul rece vine, în mod obișnuit, și cu o alarmantă creștere a numărului de incendii izbucnite în gospodăriile populației. Neglijența, fie că este vorba despre utilizarea unor improvizații sau ignorarea unor defecțiuni, de exemplu, poate duce la pagube însemnate și, uneori, la adevărate tragedii.

ISU Prahova a întocmit o informare, atrăgând atenția asupra ponderii ridicate de incendii de la gospodăriile cetăţeneşti. "Incendiile produse în gospodăriile populaţiei s-au soldat cu  pierderi de vieţi omeneşti, răniri grave şi distrugeri importante de bunuri materiale, afectând în special persoanele în vârstă sau singure, şi au avut la origine, de cele mai multe ori, neglijenţa umană.

Incendiile produse  la gospodăriile cetăţeneşti se datorează în principal exploatării cu defecţiuni şi improvizaţii a instalaţiilor şi echipamentelor electrice. Probabilitatea de izbucnire a incendiilor de la acest gen de instalaţii este mai mare, deoarece acestea sunt utilizate o perioadă de timp mai îndelungată, fără a fi verificate şi reparate. Cea mai frecventă împrejurare este suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin racordarea concomitentă a unui număr de consumatori mai mare decât puterea instalată. De asemenea, se pot produce incendii dacă se utilizează siguranţe supracalibrate. O altă cauză o constituie instalaţiile de încălzire improvizate, exploatate necorespunzător sau burlane şi coşuri de evacuare a fumului şi gazelor construite defectuos, neizolate termic faţă de materialele de construcţie combustibile, necurăţate şi neverificate la timp", avertizează specialiștii ISU Prahova.

ATENȚIE!


Coşurile, burlanele vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie. În podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei, ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt material combustibile. De asemenea, coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor cu 25 cm.

Sobele folosite pentru încălzit pe timp de iarnă şi cele folosite pentru preparatul hranei, trebuie să aibă coşuri pentru evacuarea fumului executate din cărămidă pe fundaţie proprie. La trecerea prin planşee executate din lemn sau alte materiale combustibile, pereţii coşului de evacuare trebuie să aibă grosimea de minim 25 cm. Pe porţiunea din spaţiul podului, coşurile vor fi tencuite şi văruite. O problemă aparte o constituie sobele metalice (fără acumulare de căldură). Acestea vor fi amplasate pe un postament izolator din cărămidă. Atât sobele metalice cât şi burlanele se vor amplasa la distanţa de cel puţin 1 m faţă de pereţii construiţi din lemn, uşi şi alte elemente care se pot aprinde cu uşurinţă. Burlanele sobelor metalice folosite pentru încălzire, nu vor fi scoase prin planşee şi acoperişuri combustibile, ci vor fi racordate în mod obligatoriu la coşuri din zidărie de cărămidă. Coşurile indiferent de construcţia lor se vor curăţa de zgură o dată la cel mult două luni de funcţionare. Important de reţinut este ca în sobe, focul să nu fie aprins cu lichide inflamabile, sobele trebuie supravegheate pe timpul utilizării, iar jarul şi cenuşa să fie aruncate în gropi special amenajate. Pentru sobele care funcţionează cu combustibil solid în faţa uşilor de alimentare se fixează o tablă metalică cu dimensiunile de 50  x 70 cm pentru protejarea pardoselii combustibile. Se admite folosirea combustibilului gazos (gaz metan, G.P.L.) numai la sobe ori alte mijloace de încălzire omologate – fabricate expres pentru acest fel de combustibil. Se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediate apropiere a lor precum şi supraîncălzirea lor. 

În ceea ce priveşte exploatarea centralelor termice:

-           se interzice obturarea deschiderilor de aerisire a încăperilor în care sunt montate microcentrale;

-           se interzice depozitarea sau accesul persoanelor cu materiale sau substanţe inflamabile în încăperile în care sunt montate microcentrale;

-           centralele termice se vor verifica periodic cel puţin o dată la 2 ani din momentul încetării garanţiei asigurate de furnizori.

        

Măsuri recomandate de pompieri:

-           nu folosiţi instalaţii electrice cu defecţiuni sau improvizaţii; verificaţi periodic starea acestora ;

-           nu lăsaţi în priză nesupravegheate: fierul de călcat, reşoul electric, radiatoarele sau alte aparate electrice de uz casnic;

-           nu apelaţi la persoane neautorizate pentru repararea instalaţiilor electrice, de gaz sau aparatelor electrocasnice ;

-           nu cuplaţi la o singură priză electrică mai mulţi consumatori de energie;

-           nu lăsaţi copiii singuri în casă în timp ce arde focul în sobă sau cu surse de foc deschis la îndemână;

-           nu lăsaţi copiii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite, lămpi cu petrol  etc.);

-           nu spălaţi cu lichide combustibile articole textile în apropierea surselor de foc deschis sau a celor cu temperaturi ridicate ;

-           nu uscaţi rufe sau alte materiale care se aprind uşor în apropierea surselor de căldură;

-           nu faceţi foc deschis în curţi, grădini şi lângă construcţii sau furaje, pe timp de vânt, la o distanţă mai mică de 50 de m faţă de acestea;

-           nu păstraţi în locuinţă sau în celelalte  anexe gospodăreşti produse inflamabile ;

-           nu depozitaţi în podurile construcţiilor materiale textile combustibile, hârtie sau furaje pentru animale;

-           nu fumaţi în locurile unde există pericol de incendiu

-           nu aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări sau chibrituri aprinse ;

-           verificaţi instalaţiile de  utilizare a gazelor numai cu emulsie de apă şi săpun;

-           nu loviţi şi nu răsturnaţi buteliile cu gaz lichefiat;

-           la aprinderea aragazului  verificaţi robinetul de gaz, aprindeţi chibritul, apropiaţi-l de arzător şi uşor daţi drumul la gaz;

-           folosiţi numai recipienţi cu gaz petrolier lichefiat omologaţi şi nu-i amplasaţi la o distanţă mai mică  de 1 m faţă de sursa de foc;

-           nu umblaţi cu surse de foc deschis (lumânări, brichete, chibrituri, lămpi,etc) în poduri, şuri, magazii, şoproane  şi folosiţi numai lanterne cu baterii ;

-           nu amenajaţi afumătorii în poduri, şuri, mansarde etc. ;

-           curăţaţi periodic coşurile de fum şi înlăturaţi fisurile produse în acestea . Verificaţi şi refaceţi periodic izolaţia termică a coşurilor şi canalelor de fum  faţă de materialele combustibile din structura podului şi acoperişului;

-           nu depozitaţi furaje (păioase) sub formă de căpiţe (şire) în apropierea construcţiilor şi clădirilor;

-           asiguraţi-vă  o rezervă de apă de cel puţin 400 l pentru intervenţia în caz de incendiu la gospodărie;

-           pentru autoturismul dvs. procuraţi-vă un stingător cu praf şi CO2;

-           nu vă creaţi rezerve de carburanţi în magazii, beciuri, pivniţe  etc;

-           la părăsirea locuinţei asiguraţi-vă că nu aţi lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub tensiune şi corpuri de iluminat aprinse.

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.