Sâmbătă, 06 Octombrie 2018 05:49

REFERENDUM 2018 | Cum se votează şi care sunt contravenţiile și infracțiunile prevăzute de lege, în cazul scrutinului de sâmbătă și duminică

Scris de  Telegrama
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Referendumul pentru revizuirea Constituției se va desfășura pe parcursul a două zile, respectiv sâmbătă și duminică, pe 6 și 7 octombrie, în intervalul orar 7.00 -21.00.

Cetățenii români își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare din țară în baza unuia dintre următoarele acte, valabile în ziua votării: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare,  precum și pașaportul simplu, pașaportul simplu temporar și pașaportul simplu electronic, toate trei cu menționarea țării de domiciliu.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care nu au carte de identitate valabilă și doresc să participe la referendum, serviciile pentru evidența persoanelor vor lucra cu publicul atât sâmbătă, cât și duminică între orele 7.00 și 21.00.

Citiți și:  Program special la Starea Civilă și Evidența Populației, în weekend-ul referendumului

Pot participa la referendum toţicetăţenii români care au deja vârsta de 18 ani sau care împlinesc această vârstă în ziua în care merg la vot.

Nu au dreptul să voteze debilii și alienaţii mintal puşi sub interdicţie și nici persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

"Cetățenii pot vota în localitatea de domiciliu la secția de votare unde sunt arondați, conform listelor electorale permanente, iar cei care sunt plecați în altă localitate, pot să-și exercite dreptul la vot la orice secție de votare din localitatea unde se află, fiind trecuți pe lista suplimentară.

Spre exemplu… o persoană care are domiciliul în București și în ziua votului se află în București, poate vota doar la secția unde este arondată, nu la altă secție din Capitală.

Dacă însă persoana, care are domiciliul în București în ziua votării se află într-o altă localitatedecât cea de domiciliu, poate să îşi exercite dreptul de vot la orice secţie de votare din localitatea unde se află, urmând sa fie trecută pe lista electorală suplimentară.

Vă reamintim că fiecare cetățean are dreptul să voteze o singură dată, chiar dacă scrutinul se desfășoară pe durata a două zile. Fac această mențiune pentru a elimina orice confuzie!", a subliniat, vineri, într-o declarație de presă, purtătorul de cuvânt al MAI.

CUM SE VOTEAZĂ ?

Au dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.

Accesul participanților la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secției de votare actul de identitate sau adeverința care ține loc de act de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală suplimentară va înmâna participantului buletinul de vot și ștampila cu mențiunea "Votat".

Participantul la referendum își va exprima voința în mod individual, într-o cabină închisă, aplicând ștampila "Votat" numai în unul dintre cele două pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opțiunii sale.

După ce a votat, participantul la referendum va îndoi buletinul de vot, astfel ca pagina albă, care poartă ștampila de control, să rămână în afară, după care îl va introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.

Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui biroului electoral al secției de votare.

Președintele poate să ia măsuri ca staționarea celui care votează în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.

Prezenta oricărei persoane în cabinele de vot în afara celei care votează este interzisă!

Participantul la referendum care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, în scopul de a-l ajuta.

Pentru persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate, la cererea celor aflați în această situație sau la cererea organelor de conducere ale instituțiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, în care cei netransportabili se află internați, președintele biroului electoral al secției de votare desemnează din cadrul biroului un număr de membri care se deplasează cu o urnă specială și cu materialul necesar votării la locul unde se află cel în cauză, pentru a se efectua votarea.

CONTRAVENȚII

Constituie contravenții, potrivit art. 49 din Legea 3/2000, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracțiuni, următoarele fapte:

> înscrierea, cu bună știință, a unei persoane în mai multe liste electorale ale localității de domiciliu; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;

> refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot și în împrejurimi;

> refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot și ștampila de votare persoanei înscrise în listă și care prezintă actul de identitate, precum și înmânarea buletinului de vot unei persoane care nu prezintă acest act;

> părăsirea localului secției de votare înainte de stabilirea rezultatului referendumului și de semnarea procesului-verbal de către membrii biroului electoral al secției de votare;

> absența nejustificată a președintelui sau a membrilor birourilor electorale, stabiliți potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;

> tipărirea fără drept, în vederea utilizării în ziua referendumului, de buletine de vot.

INFRACȚIUNI ELECTORALE PREVĂZUTE DE CODUL PENAL CARE SE APLICĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR ŞI ÎN CAZUL FAPTELOR SĂVÂRŞITE CU PRILEJUL UNUI REFERENDUM

Citiți și: Răspunsul BEC la sesizările privind modificarea legislației care ar permite fraudarea referendumului, trimitere la un alt articol modificat recent

> Împiedicarea exercitării drepturilor electorale

> Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

> Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secției de votare se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

> Coruperea alegătorilor

Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi>

Nu intră în categoria bunurilor prevăzute mai sus, bunurile cu valoare simbolică, inscripționate cu însemnele unei formațiuni politice.

> Frauda la vot

Fapta persoanei care votează:

-fără a avea acest drept;

-de două sau mai multe ori;

-prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Cu aceeași pedeapsă se sancționează utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

> Violarea confidențialității votului

Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă. Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secției de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

> Nerespectarea regimului urnei de vot

Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

Încredințarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secției de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.

> Falsificarea documentelor și evidențelor electorale

Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Cu aceeași pedeapsă se sancționează și înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală suplimentară a unor persoane care nu figurează în această listă.

Și tentativa la infracțiunile electorale se pedepsește.

   

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.