Marți, 04 Decembrie 2018 15:40

Verdict pentru Andreea Cosma, Florin Anghel și Danuț Cornea. Lotul "Ciuperceasca" a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare

Scris de  Telegrama
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Andreea Cosma, deputat PSD de Prahova, Florin Anghel, fost președinte al CJ Prahova, și Dănuț Marcel Cornea, fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie al S.C. Plopeni Industrial Parc S.A, împuternicit cu atribuţii de director general, au fost condamnați, marți, la patru ani de închisoare cu executare, în dosarul "Ciuperceasca", având un prejudiciu de aproximativ 18,7 milioane de lei și trimis în judecată în decembrie 2015.

Hotărârea pronunțată de ÎCCJ nu este definitivă.

Citiți și:   Andreea Cosma a fost condamnată la patru ani de închisoare cu executare, în dosarul "Ciuperceasca"

Minuta deciziei ÎCCJ, conform portalului ÎCCJ:

În majoritate: Schimbă încadrarea juridică, dintr-o infracţiune unică legală de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, reţinută în sarcina inculpatului Cornea Dănuţ Marcel, prevăzută de art. 297 alin. 1, cu aplicarea art. 309 şi art. 35 alin.1 Cod penal, raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 (cu privire la încheierea contractelor de servicii nr. 461/16.05.2008, nr. 462/16.05.2008, nr. 355/06.05.2008, a 8 contracte și a unui act adițional de consultanţă juridică şi contabilă, precum şi cu privire la înstrăinarea bunurilor imobile din cadrul activului „Ciuperceasca”, prin încheierea a 9 contracte de vânzare-cumpărare), în două infracţiuni unice legale, astfel: - abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, prevăzută de art. 297 alin. 1, cu aplicarea art. 309 şi art. 35 alin.1 Cod penal, raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 (cu privire la încheierea contractelor de servicii nr. 461/16.05.2008 şi nr. 462/16.05.2008, precum şi la înstrăinarea bunurilor imobile din cadrul activului „Ciuperceasca”); - abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 şi art. 35 alin.1 Cod penal, raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 (referitoare la încheierea contractului nr. 355/06.05.2008, a celor 8 (opt) contracte și a unui act adițional de consultanță juridică și contabilă).

1. În baza art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I Cod procedură penală, achită pe inculpatul Cornea Dănuţ Marcel pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. 1 cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 [referitoare la încheierea contractului nr. 355/06.05.2008 și a celor 8 (opt) contracte și a unui act adițional de consultanță juridică și contabilă. În temeiul art. 25 alin. 5 din Codul de procedură penală, lasă nesoluţionată acţiunea civilă. Latura penală

2. În temeiul art. 297 alin. 1 cu aplicarea art. 309 şi art. 35 alin.1 Cod penal, raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 19 din O.U.G. nr. 43/2002 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Cornea Dănu? Marcel (...) la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 5 (cinci) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave (10.717.081 lei). În baza art. 65 Cod penal, aplică inculpatului Cornea Dănu? Marcel pedeapsa accesorie în conţinutul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal.

3. În temeiul art. 47 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 309 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpatul Anghel Florin Serghei (...), la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 4 (patru) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, pentru săvârşirea instigării la infracţiunea de abuz în serviciu cu consecin?e deosebit de grave (10.674.784 lei). În baza art. 65 Cod penal, aplică inculpatului Anghel Florin Serghei pedeapsa accesorie în conţinutul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal.

4. În temeiul art. 48 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea la art. 309 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi art. 5 Cod penal, condamnă pe inculpata Cosma Andreea (...) la pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare şi 2 (doi) ani pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, pentru săvârșirea complicităţii la infrac?iunea de abuz în serviciu, care a produs consecinţe deosebit de grave (10.674.784 lei). În baza art. 65 Cod penal, aplică inculpatei Cosma Andreea pedeapsa accesorie în conţinutul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal.

5. Menţine măsurile asiguratorii instituite în sarcina inculpaţilor Cornea Dănuț Marcel, Anghel Florin Serghei şi Cosma Andreea prin Ordonanţa din data de 15 decembrie 2015, astfel: •  Cornea Dănuț Marcel, asupra acțiunilor/părților sociale deținute la SC BASTI SA cu sediu social în mun. Ploieşti..., respectiv 103.600 acșiuni (49.2698%) în valoare de 259.000 lei; SC DMC CONSULT SRL cu sediu social în mun. Ploieşti ... respectiv 19 părţi sociale (95%) în valoare de 190 lei, până la concurenţa sumei de 10.717.081 lei. •    Anghel Florin Serghei asupra terenului situat în mun. Câmpina, jud. Prahova în suprafaţă măsurată de 8747 mp, și părților sociale deținute la SC FIBEC HOLDING SRL cu sediul social în mun. Câmpina, respectiv 4.199 părţi sociale (44.2%) în valoare de 41.990 lei; SC GRINSEG CONSTRUCT SRL cu sediul social în mun. Câmpina, ... respectiv 40 părţi sociale (40%) în valoare de 2.000 lei; SC SERDAN MANAGEMENT SRL cu sediul social în mun. Câmpina ... respectiv 10 părţi sociale (50%) în valoare de 100 lei, până la concurenţa sumei de 10.674.784 lei. •  Cosma Andreea, asupra apartamentului situat în București ... achiziționat conform actului notarial nr. ... apartamentului situat în București, ..., achizițționat conform actului notarial nr. ... ; apartamentului situat în București ... achiziționat conform actului notarial nr. ... până la concurenţa sumei de 10.674.784 lei. Latura civilă

6. În baza art. 19, art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, admite acţiunea civilă formulată de S.C. Plopeni Industrial Parc S.A şi obligă inculpaţii Cornea Dănu? Marcel, Anghel Florin Serghei şi Cosma Andreea, la plata, în solidar, către partea civilă a sumei de 10.674.784 lei, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a înstrăinării bunurilor imobile din cadrul activului „Ciuperceasca”. Reţine contribuţia egală la producerea acestui prejudiciu în sarcina inculpaţilor Cornea Dănu? Marcel şi Anghel Florin Serghei, în cote de câte 40% şi în cotă de 20% pentru inculpata Cosma Andreea. În baza art. 19, art. 25 alin. 1 Cod procedură penală, admite acţiunea civilă formulată de S.C. Plopeni Industrial Parc S.A şi obligă pe inculpatul Cornea Dănu? Marcel să plătească părţii civile suma de 42.297 lei, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a încheierii contractelor de servicii nr. 461/16.05.2008 şi nr. 462/16.05.2008. Cheltuieli judiciare

7. Obligă inculpaţii Cornea Dănu? Marcel, Anghel Florin Serghei şi Cosma Andreea la plata a câte 12.650 lei, cu titlu de cheltuielile judiciare către stat (cuantum total de 37.950 lei: 6.000 lei aferente fazei de urmărire penală; 6.450 lei aferente judecării în camera preliminară şi în fond; 25.500 costul expertizei judiciare din cursul judecă?ii).

8. Onorariul parţial cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu, în cursul camerei preliminare, în cuantum de 300 lei pentru fiecare dintre cei 3 (trei) inculpaţi asistaţi, precum şi pentru apărătorii desemnaţi din oficiu în faţa instanţei de fond, ale căror delegaţii au fost menţinute şi după prezentarea apărătorilor aleşi, în cuantum de câte 360 lei, pentru fiecare dintre cei 3 (trei) inculpaţi, rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 4 decembrie 2018 -----------------------------------B.     

Cu opinie separată în sensul următor: 1. În temeiul art. 297 alin. 1 Cod penal raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 19 din OUG nr.43/2002 (cu privire la încheierea contractelor de servicii nr. 461/16.05.2008 şi nr. 462/16.05.2008, cu un prejudiciu total de 42.279 lei), prin schimbarea încadrării juridice, în sensul înlăturării dispoziţiilor art. 35 alin. 1 Cod penal, condamnă pe inculpatul Cornea Dănuţ Marcel la o pedeapsă de 3 ani închisoare şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. l lit. a) şi b) Cod penal, cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 4 ani. În temeiul art. 65 Cod penal, aplică inculpatului Cornea Dănuţ Marcel pedeapsa accesorie a interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. l lit. a) şi b) Cod penal. Pe durata termenului de supraveghere, inculpatul Cornea Dănuţ Marcel va respecta măsurile de supraveghere prev. de art. 93 alin. 1 Cod penal şi obligaţia de a nu părăsi teritoriul României, fără încuviinţarea instanţei, conform art. 93 alin. 2 lit. d) Cod penal, fiind obligat să presteze şi muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile la S.C. Servicii de gospodărire urbană Ploieşti S.R.L. sau Administraţia Parcului memorial “Constantin Stere”. Menţine măsurile asiguratorii luate asupra bunurilor inculpatului Cornea Dănuţ Marcel până la concurenţa sumei de 42.279 lei. Obligă pe inculpatul Cornea Dănuţ Marcel la plata cheltuielilor judiciare avansate de stata în cuantum de 5.000 lei. 2. În temeiul art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, achită pe inculpaţii Anghel Florin Serghei şi Cosma Andreea sub aspectul săvârşirii infracţiunilor prev de art. 47 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi art. 309 Cod penal, respectiv art. 48 rap. la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 132 din Legea nr. 78/2000 şi art. 309 Cod penal. În temeiul art. 397 alin. 5 Cod procedură penală menţine măsurile asiguratorii luate faţă de cei doi inculpaţi. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în ceea ce îi priveşte pe cei doi inculpaţi rămân în sarcina statului.

 

   

Lasă un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.