Anunț al Primăriei Câmpina, privind actualizarea datelor în registrul agricol. Termenul expiră la finalul lunii februarie

În conformitate cu prevederile O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile și mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an;

b) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv.

"În acest sens, Primăria Municipiului Câmpina le reaminteşte tuturor proprietarilor de terenuri agricole (arabil, păuni, fâneţe, livezi), situate pe raza municipiului Câmpina, ca și deținătorilor următoarelor categorii de animale (bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, păsări, familii de albine), necesitatea declarării lor anual în registrul agricol al municipiului Câmpina, inclusiv în cazul în care nu au intervenit modificări față de anul precedent. Declarația anuală, sub semnătură proprie, se efectuează în vederea menţinerii unei corecte evidențe", se arată în informarea transmisă de administrația locală în cursul zilei de miercuri.

Autoritățile avertizează că, potrivit legii, constituie contravenţie şi şe sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice, următoarele fapte:

a) refuzul de a prezenţa primarului sau persoanelor împuternicite de acesta documentele şi evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;

b) refuzul privind asigurarea accesului persoanelor împuternicite de către primar de a constata la fața locului situația reală, în vederea verificării concordanței dintre aceasta şi datele din registrul agricol;

c) nedeclararea, la termenele şi în formă stabilită de ordonanţă sau de normele tehnice, după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol.

Declarațiile se depun la Serviciul administraţie publică locală, agricol, relații cu publicul din cadrul Primăriei Câmpina.

 

 

 

Image
Image
Image