BANI DE BONĂ | Ajutor pentru familiile din Ploieşti care au copii preşcolari. Ce sume propun autorităţile

BANI DE BONĂ | Ajutor pentru familiile din Ploieşti care au copii preşcolari. Ce sume propun autorităţile

Autorităţile ploieştene urmează să pună în dezbatere acordarea unor ajutoare financiare care să le permită familiilor care au copii mici să angajeze o bonă, după finalizarea concediului postnatal. Proiectul de hotărâre, iniţiat de viceprimarul Cristian Ganea, propune sume cuprinse între 250 şi 710 lei pe lună, în funcţie de veniturile familiilor solicitante.

Iniţiativa apare în contextul existenţei unei legi, adoptate în acest an la nivel naţional, care spune că părinţii pot primi bani pentru angajarea unei bone, însă condiţionează decizia de alocarea fondurilor necesare de către autorităţile locale. Măsura ar fi trebuit aplicată de la 1 iunie, însă, în lipsa bugetelor, în multe localităţi a rămas la stadiul de promisiune pe hârtie. Practic, proiectul de la Ploieşti, care urmează să fie propus pe ordinea de zi a următoarei şedinţei de Consiliu Local, va crea cadrul pentru ca şi familiile tinere de aici să poată obţine aceşti bani. Conform metodologiei propuse, care în linii mari preia prevederile din lege, pot solicita acest sprijin familiile care au copii mici, dacă fac dovada că părinţii au încheiat concediul de îngrijire şi sunt angajaţi sau cel puţin sunt în evidenţele AJOFM în căutarea unui loc de muncă, iar cei mici nu sunt încă la creşă sau grădiniţă.

Expunerea de motive

"Având în vedere scăderea natalităţii în România şi pe fondul lipsei acute de creşe şi grădiniţe pentru copii de vârstă preşcolară, pentru depăşirea unor situaţii de dificultate prin concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională şi încurajarea ocupării pe piaţa muncii, precum şi pentru asigurarea suportului necesar îngrijirii, creşterii, formării, dezvoltării şi educării copilului de vârstă preşcolară în cadrul familiei, s-a instituit ca măsură de sprijin acordarea unui ajutor financiar pentru plata serviciilor oferite de bonă, în conformitate cu dispoziţiile Legii 35/2020 (...). Ajutorul financiar se va acorda în limita fondurilor bugetare anuale aprobate cu această destinaţie în bugetul Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti. De acest ajutor beneficiază persoanele care au în întreţinere copii de vârstă preşcolară, ale căror venituri sunt de până la 3.500 lei pe membru de familie şi care se află în una din următoarele situaţii: a) este părintele la care copilul locuieşte în mod statornic; b) are calitatea de reprezentant legal al copilului şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia; c) este persoana desemnată de părinte pentru îngrijirea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 272/2004", se arată în documentaţia care însoţeşte proiectul de hotărâre.

Pentru a obţine acest ajutor, solicitanţii trebuie să facă dovada că au domiciliul în România şi desfăşoară activităţi profesionale. Cu alte cuvinte, se acceptă persoanele care sunt angajate în baza unui contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfăşoară activităţi independente, obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură ori piscicultură sau exercită o funcţie de demnitate publică ori una asimilată, conform prevederilor din proiectul de hotărâre.

Mai mult, se pot încadra şi persoanele care nu au un loc de muncă, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: sunt şomeri indemnizaţi sau sunt înregistrate în evidenţele agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, la data solicitării, ca persoane în căutarea unui loc de muncă, respectiv nu au refuzat maximum două oferte de muncă din partea AJOFM.

Nivelul veniturilor

Conform propunerii, ajutorul ar urma să se acorde lunar, pentru fiecare copil cu vârstă preşcolară, cât timp acesta nu este înscris la creşă sau grădiniţă. Calculul se va face în funcţie de nivelul veniturilor nete lunare pe membru de familie, luând în considerare veniturile realizate în ultimele şase luni anterioare depunerii cererii.

Dacă media este până în 2.100 de lei, familia va primi un ajutor lunar de 710 lei. Dacă media veniturilor nete e de la 2.101 până la 2.500 de lei, atunci ajutorul acordat va fi de 550 de lei. Mai departe, acesta ar urma să scadă la 390 de lei în cazul familiilor cu venituri medii cuprinse între 2.501 şi 3.000 de lei, respectiv la 250 de lei pe lună în cazul familiilor cu o medie între 3.001 şi maxim 3.500 de lei.

În mod evident, nu pot beneficia de acest sprijin persoanele care se află în concediul de îngrijire a copilului. De asemenea, nu se încadrează nici asistenţii maternali ori asistenţii personali ai copiilor cu handicap, nici cei care au unul sau mai mulţi copii în întreţinere în temeiul articolului 59 litera b) din Legea 272/2004. De asemenea, solicitanţii trebuie să fie la zi cu dările către bugetul local.

Proiectul de hotărâre propus de viceprimarul Ploieştiului ar urma să intre în dezbaterea forului legislativ local în următoarele două săptămâni. Înainte să vă entuziasmaţi prea tare, nu trebuie uitat că, aşa cum e specificat şi-n document, aplicarea măsurii depinde de alocările bugetare, aspect la care administraţia locală ploieşteană nu stă prea bine de câţiva ani încoace.

Image
Image
Image
Image