De la reduceri și scutiri de taxe la regândirea strategiilor de control, câte o gură de aer pentru agenții economici din Prahova sufocați de pandemie

De la reduceri și scutiri de taxe la regândirea strategiilor de control, câte o gură de aer pentru agenții economici din Prahova sufocați de pandemie

Deși, la rândul lor, au parte de propriile provocări financiare, inclusiv pe fondul pandemiei care a cheltuit resurse importante și din vistieriile instituţiilor, autoritățile din Prahova încearcă să întindă o mână de ajutor și mediului privat, de care depind sume importante care se strâng anual în bugetele locale.

În cele două municipii ale județului au fost adoptate, deja, hotărâri pentru a veni în sprijinul agenților economici care au avut pierderi însemnate în ultimele luni.

PLOIEȘTI: Contribuții reduse pentru cei care și-au suspendat activitatea

Consiliului Local Ploiești a adoptat, săptămâna trecută, un proiect care prevede "reducerea impozitului pe clădiri aferent anului 2020 cu o cotă de 25%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință prin contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului d Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice, în clădirile pentru care se solicită reducerea impozitului".

De asemenea, aleșii locali au hotărât "scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică".

CÂMPINA: Taxe mai mici și suprafețe mai mari la dispoziția agenților economici

Un alt exemplu vine de la Câmpina. Și aici, la finalul lunii iunie, Consiliul Local a adoptat un proiect care prevede acordarea de facilități operatorilor  economici din domeniul HoReCa, sector afectat grav de griza COVID. Hotărârea prevede suplimentarea suprafețelor amplasamentelor aferente teraselor de alimentație publică aprobate în 2016, la solicitarea agenților economici. "Promovarea proiectului de hotărâre are la bază adresa înregistrată la Primăria Municipiului Câmpina sub nr.11.019/19 mai 2020, prin care mai multe societăți comerciale solicită anularea chiriilor datorate și extinderea suprafețelor teraselor în contextul epidemiei Covid-19 care a condus la diminuarea activității și implicit a cifrei de afaceri. Pentru a veni în sprijinul societăților comerciale și pentru menținerea locurilor de muncă ale salariaților acestora, am propus suplimentarea suprafețelor teraselor acolo unde spațiul permite, astfel încât să nu fie afectată circulația pietonală, precum și reducerea cu 50% a chiriilor aprobate de autoritatea deliberativă pentru astfel de activități. (...) Măsura propusă va fi aplicată pentru perioada în care sunt instituite reguli de distanțare fizică în contextul epidemiei de coronavirus, pentru perioada prelungirii stării de alertă, conform legii", au argumentat inițiatorii proiectului, în referatul de aprobare atașat acestuia.

Săptămâna trecută, tot printr-o hotărâre de Consiliu Local, autoritățile din Câmpina au decis să anuleze penalitățile restante datorate de contribuabili, la bugetul local. Mai precis, este vorba despre anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Municipiului Câmpina. "Având în vedere necesitatea susţinerii resurselor financiare atât ale contribuabililor, cât şi ale bugetului local pentru asigurarea cheltuielilor, în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, această facilitate se impune ţinând cont că în perioada stării de urgenţă continuată prin starea de alertă, mediul de afaceri s-a confruntat cu diminuarea semnificativă de lichidităţi financiare, fapt ce a condus la dificultatea acestora în a se conforma voluntar la plată şi ținând cont de faptul că obligaţiile accesorii îngreunează conformarea la plată a obligaţiilor bugetare. Debitorii care intenţionează să beneficieze de anularea obligaţiilor bugetare  accesorii potrivit prezentei proceduri, vor depune o cerere adresată organului fiscal  local şi anume Direcţia Economică –  Serviciul impozite şi taxe locale cu sediul în Calea Doftanei nr. 18, Municipiul Câmpina, până cel mai târziu la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii", au informat reprezentanții Primăriei Câmpina.

Potrivit procedurii anexate proiectului adoptat de Consiliul Local Câmpina, aceasta "se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii liberale, care la data de 31 martie 2020 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal local al Municipiului Câmpina".

SINAIA: Parteneriat pentru redresarea turismului local

Un alt exemplu vine de la Sinaia. Primăria stațiunii de pe Valea Prahovei a organizat, săptămâna trecută, o întâlnire între autorități publice locale, reprezentanți ai instituțiilor de control și cei ai sectorului HoReCa, pentru încheierea unui parteneriat al cărui scop principal este redresarea turismului local. „Sinaia este cea mai sigură stațiune din România în acest context epidemiologic și este extrem de important să avem cadrul legislativ și susținerea instituțiilor abilitate pentru redresarea industriei turismului. Profit de această ocazie pentru a ruga inspectorii care vin în control să se focuseze în principal pe îndrumare și informare. Nu este normal să vedem prin oraș sâmbăta, duminica, echipe mixte de 10-15 inspectori cu atribuții de control desfășurând la ore de vârf verificări. Agenții economici sinăieni nu sunt infractori! Înțelegeți că în momentul în care pătrundeți în forță, pur și simplu se sistează toată activitatea, iar clienții părăsesc locația. Avem nevoie de sprijin și de un parteneriat real pentru a depăși această criză. Totodată mă aștept să aplicați sancțiuni și consumatorilor care nu respectă regulile de prevenție si protecție pentru a ne proteja stațiunea", a fost mesajul primarului din Sinaia, Vlad Oprea, pentru reprezentanții instituțiilor de control.

În ceea ce-i privește pe agenții economici, edilul a subliniat că scăderea semnificativă a încasărilor la buget nu permite acordarea unor facilități fiscale, dar a anunțat sprijin gratuit pentru operatorii economici care vor face planuri de redresare apelând la finanțare din fonduri externe. "Având în vedere oportunitățile de finanțare din fonduri europene, anunțate de Guvernul României, pentru sectorul HORECA, în valoare de 350 de milioane de euro, rog agenții economici să atragă acești bani în oraș. Primăria orașului Sinaia va oferi sprijin și consultanță gratuită de specialitate tuturor acelora care doresc să depună proiecte. Pe fondul situației economice din ultimele 6 luni, veniturile bugetului local au scăzut cu 60% și nu ne permitem reducerea impozitelor și taxelor locale, deoarece rămânem fără sumele necesare acoperirii contribuției de 2% pentru cele 10 proiecte europene contractate. În schimb vom intensifica campaniile de promovare a stațiunii și vom oferi gratuit spații pentru organizarea de către agenții economici de evenimente", a mai anunțat primarul orașului Sinaia.

 

 

 

Image
Image
Image
Image