VIDEO | Prefectura Prahova şi-a prezentat bilanţul privind activitatea pe 2018 şi situaţiile de urgenţă

Prefectura Prahova şi-a prezentat, joi, bilanţul activităţii pe anul 2018. Prefectul Mădălina Lupea a vorbit despre principalele obiective ale instituţiei, de la verificarea legalităţii actelor adoptate la nivelul autorităţilor locale din Prahova şi până la urmărirea implementării programului de guvernare şi a măsurilor vizând categoriile defavorizate, mulţumindu-le subalternilor şi punctând că, deşi relativ puţini la număr şi cu salarii sub media din administraţie, aceştia şi-au îndeplinit sarcinile pe 2018.

La capitolul legat de controlul legalităţii documentelor, instituţia a verificat anul trecut nu mai puţin de 54.106 acte administrative, transmise de cele 104 unităţi administrativ-teritoriale din Prahova şi de Consiliul Judeţean. a fost vorba despre 200 de hotărâri ale CJ, 812 hotărâri adoptate de consiliile locale de municipii, 2.050 adoptate la oraşe şi 5.502 hotărâri la comune, la care s-au adăugat 486 de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean, 18.602 dispoziţii emise de primarii municipiilor Ploieşti şi Câmpina, 6.764 emise de primarii oraşelor şi 19.690 emise de primarii comunelor.

"Ca urmare a efectuării controlului de legalitate, s-a constatat că 64 acte administrative au fost adoptate respectiv emise cu încălcarea dispoziţiilor legale, astfel încât au fost întocmite 50 proceduri prealabile în urma cărora respectivele acte administrative au fost revocate iar pentru 14 acte administrative s-au formulat acţiuni la instanţa de contencios administrativ în vederea anulării acestora. Dintre acestea pâna la această dată a fost soluţionată definitiv o cauză în favoarea prefectului, iar 13 acţiuni se află în curs de de soluţionare. De asemenea, ca o consecinţă a încălcării legislaţiei privind emiterea autorizaţiilor de construire, la sesizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii, în baza dispoziţiilor Legii nr.50/1991 şi ale Legii nr.554/2004, prefectul a formulat un număr de 11 acţiuni la instanţa de contencios administrativ care au ca obiect anularea autorizaţiilor de construire apreciate ca fiind emise nelegal de către primari, iar la această dată dosarele sunt în curs de soluţionare. Motivele de nelegalitate care au determinat întocmirea de proceduri prealabile respectiv formularea de plângeri la instanţa de contencios au vizat următoarele aspecte: stabilirea drepturilor salariale cu încălcarea prevederilor legale privind salariile de încadrare ale functionarilor publici si personalului contractual; stabilire impozite şi taxe locale cu incălcarea dispoziţiilor legale; adoptarea hotărârilor in domenii în care consiliul local nu are competenţă legală; încălcarea normelor de tehnica legislativa la intocmirea actelor administrative; concesionare serviciu de gestionare a cainilor fara stăpân; stabilirea indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap cu încălcarea prevederilor legale; convocarea si desfăşurarea şedinţelor consiliului local cu incălcarea prevederilor legale; acte administrative (dispoziţii) neînregistrate in registrul special si neînsoţite de avizul de legalitate al secretarului unităţii administrativ teritoriale; inchiriere teren din domeniul public al unităţii administrativ teritoriale fara respectarea dispoziţiilor legale; incheiere contracte de achiziţii in afara cadrului legal; completarea domeniului public cu incălcarea prevederilor legale; aprobare documentaţie de urbanism (PUZ) cu încălcarea prevederilor legale; numire curator special cu încălcarea prevederilor legale; angajare personal contractual fara concurs", se arată în materialul de presă transmis de Prefectură cu ocazia bilanţului.

În şedinţa de joi, şeful ISU Prahova a prezentat şi bilanţul acţiunilor care au ţinut de gestionarea situaţiilor de urgenţă apărute în 2018.

Image
Image
Image