Descriere

A N U N Ţ
privind organizarea licitaţiei intermediare
pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior

Directia Silvica Prahova, cu sediul in Municipiul Ploiesti, str. Iuliu Maniu, nr. 3, jud Prahova, tel: 0244/59.78.46, fax: 0244/59.58.36, e-mail: office@ploiesti.rosilva.ro, organizeaza licitatia intermediara pentru masa lemnoasa pe picior.

Licitatia va avea loc in data de 27.10.2015 la ora 10.00.
Licitatia se va desfasura la sediul din Ploiesti, str. Iuliu Maniu, nr. 3, jud Prahova. Licitatia va fi publica cu strigarea ofertei.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Preselecţia va avea loc in data de 21.10.2015 la ora 13.00.
Persoanele juridice care doresc sa participe la licitatie, vor depune pana in data de 21.10.2015, ora 12.00, cererea de inscriere la licitatie, inclusiv documentatia de preselectie.

Lista partizilor/loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă/lot sunt afişate la sediul Directiei Silvice Prahova, la ocoalele silvice şi pe site-ul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 20202 m3 din care pe natură de produse: produse principale 9305 m3, produse secundare 5530 m3 si produse accidentale 5367 m3.
şi respectiv pe specii şi grupe de specii: răşinoase: 8128 m3; fag: 6726 m3; stejari: 510 m3; diverse specii tari 1835 m3 si diverse specii moi: 3003 m3.
Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC).

Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea negocia in data de 27.10.2015 incepand cu ora 13.00.
Caietul de sarcini poate fi procurate de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 14.10.2015.

Masa lemnoasa pe picior se afla in cadrul Ocoalelor Silvice: Azuga, Maneciu, Ploiesti, Sinaia, Slanic, Valenii de Munte si Verbila.
Persoanele juridice admise sa participe la licitatie, sunt obligate sa depuna anterior inceperii sedintei de licitatie, in contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile pana la inceperea licitatiei sau numerar la casieria unitatii, un tarif de participare la licitatie, in valoare de 100 lei, precum si garantia de contractare in cuantum de 5% din pretul de pornire a licitatiei pentru partizile/loturile de masa lemnoasa pentru care sunt admise.

Garantia de contractare constituita de catre persoanele juridice admise la licitatie si tariful de participare, trebuie sa se regaseasca in extrasul de cont sau in casieria Directiei Silvice Prahova, pana la ora inceperii licitatiei.

Relatii suplimentare la sediul Directiei Silvice Prahova, telefon 0244/597846 ( comp. productie – int. 208 ) sau la sediile ocoalelor silvice din judetul Prahova
Director,
ing. Dragos Ciomag

Contact

You don't have the right to see the ad contact