Descriere

REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
DIRECTIA SILVICA PRAHOVA


A N U N Ţ
Privind organizarea licitatiei de vanzare a masei lemnoase fasonate
din productia anului 2015

Directia Silvica Prahova cu sediul in Ploiesti, str. Iuliu Maniu , nr.3, tel. 0244/597 846, fax.0244/595 836, e-mail: office@ploiesti.rosilva.ro, organizeaza licitatia si negocierea pentru masa lemnoasa fasonata la drum auto.

Licitatia va avea loc in data de 27.10.2015 la ora 10.00
Licitatia se va desfasura la sediul din Ploiesti, str. Iuliu Maniu, nr.3, jud. Prahova.
Licitatia va fi publica cu strigare.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva” aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1898/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Preselectia va avea loc in data de 21.10.2015 la ora 13.00
Persoanele juridice care doresc sa participe la licitatie, vor depune pana in data de 21.10.2015, ora 12.00 cererea de inscriere la licitatie, inclusiv documentatia de preselectie.

Lista loturilor/pieselor, pretul de incepere a licitatiei si treapta de licitare pentru fiecare lot/piesa sunt afisate la sediul Directiei Silvice Prahova, la ocoalele silvice si pe site–ul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, www.rosilva.ro.

Volumul total de masă lemnoasă fasonată oferit la licitaţie: 599 m3,
din care pe sortimente:
- lemn pentru cherestea: 490 (m3);
- lemn rotund de foioase şi răşinoase pentru construcţii: 5 ( m3);
- cherestea : 71 (m3).
- lemn de foc : 33 (m3).
şi respectiv pe specii şi grupe de specii:
- răşinoase: 5 (m3);
- fag: 274 (m3);
- stejar, gorun: 163 (m3);
- paltin: 102 (m3);
- tei: 4 (m3);
- cireş: 12 ( m3);
- frasin: 6 (m3);
- diverse specii tari: 33 (m3);

Masa lemnoasă oferită spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului, certificat în sistemul Forest Stewardship Council (FSC).
Masa lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se va putea adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.
Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 16.10.2015.
Masa lemnoasa fasonata se afla in cadrul Ocoalelor Silvice: Campina,Doftana, Maneciu, Ploiesti, Sinaia,Slanic si Verbila.

Persoanele juridice admise sa participe la licitatie, sunt obligate sa depuna anterior inceperii sedintei de licitatie, in contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile pana la inceperea licitatiei sau numerar la casieria unitatii, un tarif de participare la licitatie, in valoare de 100 lei, precum si garantia de contractare in cuantum de 5% din pretul de pornire a licitatiei pentru loturile/piesele de masa lemnoasa pentru care sunt admise.

Relatii suplimentare la sediul Directiei Silvice Prahova, telefon 0244/597846 ( comp. productie – int. 208 ) sau la sediile ocoalelor silvice din judetul Prahova.

Director,
ing. Dragos Ciomag

Contact

You don't have the right to see the ad contact