Descriere

COMUNA BĂRCĂNEŞTI, AVÂND SEDIUL ÎN COMUNA BARCANESTI, SAT BARCANESTI, str. DN1, nr. 63, JUDEŢUL PRAHOVA, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI ''ÎNTOCMIRE PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN (S=5671 mp) - ŞI MODIFICARE REGLEMENTĂRI URBANISTICE TEREN INTRAVILAN PENTRU ZONĂ MIXTĂ CĂI DE COMUNICAŢII RUTIERE ŞI DOTĂRI AFERENTE ŞI INSTITUŢII ŞI SERVICII ŞI ZONA LOCUINŢE ŞI DOTĂRI COMPLEMENTARE ŞI REGLEMENTARE TEREN EXTRAVILAN (Sstud. = 15219 mp)”, PROPUS A FI AMPLASAT ÎN JUDEŢUL PRAHOVA, comuna Bărcăneşti, satul Ghighiu, nr. cad. 22007, 25293, 25294, 25101, tarla 31, parcelele A578/40, 41, 84, DJ101D, De567, comuna Berceni, sat Corlăteşti DJ101D.
ANUNŢĂ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITĂRII DE OBŢINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENŢIONAT ŞI DECLANŞAREA ETAPEI DE ÎNCADRARE.
PRIMA VERSIUNE A PLANULUI /PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATĂ LA SEDIUL AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA DIN PLOIEŞTI, STR. GH. GR. CANTACUZINO, NR. 306, DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 9:00 – 13:00.
OBSERVAŢII / COMENTARII ŞI SUGESTII SE PRIMESC ÎN SCRIS LA SEDIUL A.P.M. PRAHOVA, ÎN TERMEN DE 18 ZILE DE LA DATA PUBLICĂRII ANUNŢULUI.

Contact

You don't have the right to see the ad contact