Descriere

COMUNA FILIPEŞTII DE PĂDURE, AVÂND SEDIUL ÎN COMUNA FILIPEŞTII DE PĂDURE, SAT FILIPEŞTII DE PĂDURE, str. VALEA REA, nr. 343, JUDEŢUL PRAHOVA, TITULAR AL PLANULUI / PROGRAMULUI ''ÎNTOCMIRE PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN (S = 14 000 mp) ZONĂ MIXTĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITARE ŞI INSTITUŢII ŞI SERVICII ŞI MODIFICARE PARŢIALĂ REGLEMENTĂRI URBANISTICE (Sstudiată =92889 mp)”, PROPUS A FI AMPLASAT ÎN JUDEŢUL PRAHOVA, comuna Filipeştii de Pădure, satul Filipeştii de Pădure, nr. cad. 21472, 21468, 21485, 21920, 22013, 22091, tarle T 63, T 47, parcelele A 1740/5, A 1740/73-94, Cc 2280, Cc2281/2, Cc 2283, De 1740/96, De 2281.
ANUNŢĂ PUBLICUL INTERESAT ASUPRA DEPUNERII SOLICITĂRII DE OBŢINERE A AVIZULUI DE MEDIU PENTRU PLANUL / PROGRAMUL MENŢIONAT ŞI DECLANŞAREA ETAPEI DE ÎNCADRARE.
PRIMA VERSIUNE A PLANULUI /PROGRAMULUI POATE FI CONSULTATĂ LA SEDIUL AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA DIN PLOIEŞTI, STR. GH. GR. CANTACUZINO, NR. 306, DE LUNI PÂNĂ VINERI ÎNTRE ORELE 9:00 – 13:00.
OBSERVAŢII / COMENTARII ŞI SUGESTII SE PRIMESC ÎN SCRIS LA SEDIUL A.P.M. PRAHOVA, ÎN TERMEN DE 18 ZILE DE LA DATA PUBLICĂRII ANUNŢULUI.

Contact

You don't have the right to see the ad contact