Descriere

Comuna Izvoarele, judetul Prahova (titularul proiectului) anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “ MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, IN COMUNA IZVOARELE JUDETUL PRAHOVA”, propus a fi amplasat in: COMUNA IZVOARELE,JUDETUL PRAHOVA
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni- vineri, intre orele 9-13, precum si la http:/apmph.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la incadrare, in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 17 ianuarie 2019.

Contact

You don't have the right to see the ad contact