Descriere

Consiliul Judeţean Prahova, titular al proiectului: „AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECȚIE DJ 155 CU DN 1„ anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluarea adecavata, fara evaluare a impactului pentru proiectul: „AMENAJARE SENS GIRATORIU INTERSECȚIE DJ 155 CU DN 1„, propus a fi amplasat în comuna Păulești, judeţul Prahova.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 ,în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http ://apmph.anpm.ro .
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Contact

You don't have the right to see the ad contact