Descriere

Această informare este efectuată de S.C. CRISMAN CASH & CARRY S.R.L., cu sediul social în Ploieşti, str. Tîrgoviştei nr. 6, având CUI 14868769, J29/964/2002, ce intenţionează să solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova, aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul: "Construire hale de depozitare, birouri P+1, parcare" în Ploieşti, şos. Ploieşti - Târgovişte, km 8. Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al activităţilor desfăşurate, vor rezulta ape uzate care vor fi evacuate în reţeaua de canalizare orăşenească.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii sau recomandări, se pot adresa solicitantului la nr. de telefon 0724763798 după data de 20.05.2019.

Contact

You don't have the right to see the ad contact