Descriere

CPRRPAH Casa Rozei Urlati, cu sediul in localitatea Urlati str. Orzoaia de Sus nr 8, judetul Prahova, organizeazã concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:
Muncitor calificat lenjer I – 1 post (perioada nedeterminata), conform HG 286/23.03.2011, modificata cu HG 1027/2014.
Concursul se va desfasura astfel:
- Proba scrisa in data de 08.07.2019 ora 10.00
- Proba interviu in data de 10.07.2019 ora 10.00
- Depunerea dosarelor de participare la concurs se va face la sediul CPRRPAH Casa Rozei, pana la data de 27.06.2019, inclusiv, orele 12.00.
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- studii generale;
- certificat de calificare in domeniu;
- vechime in specialitate minim 15 ani.
- experienta in lucrul cu beneficiarii ce au grad de handicap grav si accentuat, minim 5 ani;
- recomandare de la ultimul loc de munca.
- institutia isi rezerva dreptul de a verifica CV-ul si de a corela recomandarile cu CV-ul.
- in situatia in care institutia detine informatii despre candidat, ca au existat conflicte de munca, litigii sau alte situatii necorespunzatoare in locurile de munca anterioare, isi rezerva dreptul de a cere lamuriri si clarificari de la institutiile respective.
Relaţii suplimentare la sediul din str. Orzoaia de Sus nr. 8, Urlati, persoana de contact: Dragomir Gabriela telefon: 0244-271965.

Contact

You don't have the right to see the ad contact