Descriere

PRIMARIA TARGSORU VECHI cu sediul in comuna Targsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr. 200, judetul Prahova, tel: 0244/482291, fax 0244/482555 organizeaza pe data de 27 IUNIE 2019 licitatii publice in vederea vanzarii unor suprafete de teren cu destinatia de construire locuinte situate in T 47, T 57, T61, T31.
Licitatia va fi in data de 27 IUNIE, orele 14:30.
Ultima zi de depunere a ofertelor pentru licitatiile publice din 27 IUNIE 2019 este 27.06.2019 orele 12:00.
Informaţii privind documentaţia de atribuire, pretul minim de la care porneste licitatia, data limită pentru solicitarea clarificărilor, informaţii privind ofertele precum si informatii privind data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor, conform planificarii pe loturi, pe site-ul www.comunatirgsoruvechi.ro, la sediul primariei sau la telefon 0244482291, int. 127.
Licitatia publica porneste de la pretul de 7,6 EURO/mp la care se adauga TVA - pentru loturile din T 47 si T 57 – sat Targsoru Vechi, de la 6,5 EURO/mp pentru loturile din T 61- sat Stancesti, de la 8 EURO/mp pentru loturile din T31- sat Strejnicu , valori stabilite conform raportului de evaluare .
Criteriul de departajare a ofertelor declarate conforme este "pretul cel mai mare" pornindu-se de la pretul minim ofertat.
Autoritatea contractanta pune la dispozitia persoanelor interesate documentatia de atribuire intocmita pentru fiecare lot in parte.
Aceasta se procura de la sediul Primariei Targsoru Vechi, camera 25 pe baza chitantei care certifica plata taxei de ridicare.

Contact

You don't have the right to see the ad contact