Descriere

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VII Muntenia Est, cu sediul în Ploiești, Str. Mihai Eminescu, nr. 7-9, judeţul Prahova, reprezentată prin domnul Nicolae Neculaescu, în calitate de Director Zonă de Producţie, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul :,,Forare si echipare sonda 274 P Tintea”, cu amplasamentul in extravilanul orasului Baicoi, judetul Prahova.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, jud. Prahova, în zilele de luni pana vineri, între orele 09-13 precum și la adresa de internet: http://apmph.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunt, pâna la data de 21.06.2019.

Contact

You don't have the right to see the ad contact