Descriere

Unitatea administrativ teritoriala Brazi anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE BAZIN DE RETENTIE, CAMIN DE VANE SI LUCRARI CONEXE IN VEDEREA CRESTERII CAPACITATII DE POMPARE A APELOR MENAJERE DIN CANALIZAREA AFERENTA SATULUI BATESTI, COMUNA BRAZI JUDETUL PRAHOVA, propus a fi amplasat în com. Brazi sat Batesti strada Mihai Eminescu nr 190 de a nu se supune evaluării de mediu pentru planuri și programe.
Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Prahova sau pe site-ul http://apmph.anpm.ro, office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Contact

You don't have the right to see the ad contact