Descriere

SC PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC SA, titular al proiectului „CONSTRUIRE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE APĂ ȘI BRANȘAMENT APĂ”anunță publicul asupra luării deciziei ”etapei de încadrare” de către APM Prahova (autoritatea competentă pentru protecția mediului), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, fără evaluare a impactului pentru proiectul CONSTRUIRE CONDUCTĂ DISTRIBUȚIE APĂ ȘI BRANȘAMENT APĂ”, propus a fi amplasat în com, Bărcănești, sat Tătărani, județul Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Contact

You don't have the right to see the ad contact