Descriere

Această informare este efectuată de: S.C. ESCAV TRANSCONS S.R.L., cu sediul în comuna Valea Doftanei, sat Trăisteni, str. Calea Brașovului, nr. 801, județul Prahova, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: „Regularizarea albiei minore a pârâului florei prin îndepărtarea materialului aluvionar și extragerea nisipurilor si pietrisurilor rezultate pentru asigurarea scurgerii optime”, perimetrul Valea Doftanei – Secăria, comuna Valea Doftanei, judeţul Prahova.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată, după data de 14.06.2019.

Contact

You don't have the right to see the ad contact