Descriere

SC Alexandrion Grup Romania SRL, titular al proiectului ‘’EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA DIN SURSA PROPRIE ‘’ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre AGENTIA pentru PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul‘’EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA DIN SURSA PROPRIE ‘’, propus a fi amplasat in comuna Bucov, sat PLEASA, strada Fabricilor, nr.161,judetul Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Contact

You don't have the right to see the ad contact