Descriere

ENGIE ROMANIA SA, titular al proiectului REABILITARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU CONDUCTA SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100SDR11 anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul REABILITARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE CU CONDUCTA SI INSTALATII DE RACORDARE MP DIN PE100SDR11 propus a fi amplasat pe teritoriul orasului Busteni, Str. Libertatii, Str. Pescariei, Str. Palanca, Str. Laricei, Str. Nisipului, Str. Romana, Str. Ghe. Lazar, Str. Dimitrie Cantemir, Str.Prieteniei, Str. Plantatiei, Str. Lunei judetul PRAHOVA, jud. Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Str. Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 306 in zilele de luni-vineri intre orele 9-13 si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Contact

You don't have the right to see the ad contact