Descriere

VANCO PETRUTZA, titular, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul – S + P + M A4 si A5, propus a fi amplasat in TARLAUA 28 comuna PAULESTI.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni - vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 28.06.2019.

Contact

You don't have the right to see the ad contact