Descriere

SC OMV Petrom SA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ”Forare si echipare sonda 456 P Urlati” , cu amplasamentul in extravilanul orasului Urlati, judetul Prahova,
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.
Comentariile /Observatiile /Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 28.06.2019 in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt.

Contact

You don't have the right to see the ad contact