Descriere

ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECTIE NR.1/2019

In data de 22.04.2019, GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI PRAHOVENE a anuntat lansarea apelului de selectie nr.1/2019.
Prin prezenta GAL Plaiuri Prahovene anunta prelungirea Apelului de selectie nr. 1/2019:
- cu 14 zile calendaristice respectiv de la data de 03.09.2019 pana la data de 16.09.2019 ca urmare a solicitarilor primite la nivelul teritoriului GAL Plaiuri Prahovene. In acest sens, proiectele aferente masurilor de mai jos, se vor depune pana la data limita 16.09.2019:
• M4/6A SPRIJIN PENTRU DEMARAREA DE AFACERI CU ACTIVITATI NEGRICOLE;
- cu 91 zile calendaristice respectiv de la data de 03.09.2019 pana la data de 02.12.2019 ca urmare a solicitarilor primite la nivelul teritoriului GAL Plaiuri Prahovene. In acest sens, proiectele aferente masurilor de mai jos, se vor depune pana la data limita 02.12.2019:
• M7/1B SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE;
• M8/6B INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA SI INTEGRAREA MINORITATILOR;
• M9/3A/6A CREAREA SI PROMOVAREA BRANDULUI DE GAL
Locul unde se pot depune proiectele
Proiectele vor fi depuse la sediul GAL „Plaiuri Prahovene”, din Comuna Surani, sat Surani, nr. 231, judeţul Prahova , in intervalul orar 10.00 – 18.00.
Toate celelalte prevederi ale Apelului de selectie nr.1/2019 pentru masururile sus mentionate raman nemodificate.
IMPORTANT! Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sus mentionate sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru fiecare măsura, care se regasesc publicate pe site-ul GAL „Plaiuri Prahovene”, www.galplaiuriprahovene.ro.
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate
Pentru a obţine informaţii detaliate ne puteţi contacta de luni pana vineri, de la 10.00-20.00, la sediul GAL „Plaiuri Prahovene”, din Comuna Surani, sat Surani, nr. 231, judeţul Prahova ,sau prin telefon 0731369388 sau e-mail: galplaiuriprahovene@yahoo.com.

IMPORTANT! La sediul GAL „Plaiuri Prahovene” este disponibila versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate.
Presedinte,
Gal Plaiuri Prahovene

Contact

You don't have the right to see the ad contact