Descriere

Subscrisa OMV Petrom SA, avand sediul în str. Coralilor nr.22, “Petrom City”, sector 1, București, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Zona de Producție Muntenia , cu sediul în Ploiesti, str. Eminescu, nr. 7-9, judetul Prahova, cod fiscal 1590082, titular al proiectului “Forarea și echiparea sondei 1308 P Runcu,lucrări conexe , împrejmuire si organizare de șantier în incinta sondei 1305 RAP P Runcu“, anuntă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova , de a se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectului “Forarea și echiparea sondei 1308 P Runcu,lucrări conexe , împrejmuire si organizare de șantier în incinta sondei 1305 RAP P Runcu“, propus a fi amplasat în comuna Scorțeni,judetul Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiești , str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în zilele de luni-vineri, între orele 9 – 13, precum și la următoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comnetarii/observații la proiectul deciziei de incadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protectia mediului.

Contact

You don't have the right to see the ad contact