Descriere

S.C. CALLISTO INVESTMENT S.R.L., titular al proiectului: ”CONSTRUIRE RESTAURANT SI SPATIU COMERCIAL, SHOWROOM AUTO, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII PARCARE, IMPREJMUIRE, AMENAJARE DRUM, PUT FORAT, POST TRANSFORMARE, PLATFORMA GUNOI, STATIE EPURARE, FOSE SEPTICE, SEPARATOARE HIDROCARBURI, SEPARATOARE GRASIMI, BAZINE, UTILITATI SI BRANSAMENTE, ORGANIZARE EXECUTIE LUCRARI” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus a fi amplasat in Comuna Blejoi, judetul Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Contact

You don't have the right to see the ad contact