Descriere

FLOREA GRUP SRL (denumirea titularului), titular al proiectului ‘’CONSTRUIRE FABRICA DE PREFABRICATE DIN BETON; SEDIU ADMINISTRATIV; DEPOZIT AGREGATE ; CANTAR AUTO; STATIE PROPRIE DE ALIMENTARE CU CARBURANTI, DRUM ACCES, (ETAPA 1), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII PARCARE, PLATFORME, UTILITATI, BRANSAMENTE, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER’’ anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA (autoritatea competenta pentru protectia mediului), in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ‘’CONSTRUIRE FABRICA DE PREFABRICATE DIN BETON, SEDIU ADMINISTRATIV, DEPOZIT AGREGATE, CANTAR AUTO, STATIE PROPRIE DE ALIMENTARE CU CARBURANTI, DRUM ACCES (ETAPA 1), ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATII PARCARE, PLATFORME, UTILITATI, BRANSAMENTE, IMPREJMUIRE SI ORGANIZARE DE SANTIER’’ , propus a fi amplasat in Judetul Prahova, Com. Targsoru Vechi, sat Strejnicu, nr. Cadastral 28687, tarla 31, parcelele A 163/94, 163/95, 163/96, DN1; COM BRAZI; DN1A. (adresa amplasamentului).
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Contact

You don't have the right to see the ad contact