Descriere

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție Muntenia, cu sediul în Ploiești, str. Mihai Eminescu, nr 7-9, judeţul Prahova, reprezentată prin domnul Emil Eugen Ioif, în calitate de Director Zonă de Producţie, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Forare si Echipare Sonda 274 P Tintea”, propus a fi amplasat in extravilanul Orasului Baicoi, judetul Prahova.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului str. Gh Gr Cantacuzino nr 306, în zilele de luni - vineri, între orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet a autoritatii pentru protectia mediului www.apmph.anpm.ro
Obsevatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatiile competente pentru protectia mediului la adresa str. Gh Gr Cantacuzino nr 306, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Contact

You don't have the right to see the ad contact