Descriere

SC OMV PETROM SA Asset VII Muntenia Est, titular al proiectului „Conducta multifazică de la zonă sonde Chițorani la 309 Seciu – U.A.T Plopu” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul „Conducta multifazică de la zonă sonde Chițorani la 309 Seciu – U.A.T Plopu”, propus a fi amplasat în extravilanul si intravilanul comunei Plopu.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Prahova din str. Gh Cantacuzino, în zilele de luni-vineri, între orele 9-15, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmph.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 20.10.2015.

Contact

You don't have the right to see the ad contact