Descriere

SC OZTASAR SRL titular al proiectului Unitate producere energie electrica prin amplsarea de panouri fotovoltaice, cu amplasamentul in loc. Paulesti, jud. Prahova, anunta publicul interesat asupra luarii decizii etapei de incadrare de catre APM Prahova, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului: de a nu se supune procedurii de evaluare asupra mediului pentru proiectul mentionat.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Prahova, din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, si la sediul SC Oztasar SRL Paulesti, in zilele de 20-25.04.2015, intre orele 09-14. Precum si la adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul poate inainta comentarii la decizia proiectului in termen de 5 zile de la data publicarii aununtului.

Contact

You don't have the right to see the ad contact