Descriere

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VII Muntenia Est, cu sediul în Ploiești, str. Mihai Eminescu, nr 7-9, judeţul Prahova, reprezentată prin domnul Nicolae Neculaescu, în calitate de Director Zonă de Producţie, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „MODERNIZARE SI FUNCTIONARE MP SKID PARC 4 AR BAICOI”, propus a fi amplasat în orasul Baicoi, jud. Prahova.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Prahova din .str. Gh Gr Cantacuzino,Ploiesti în zilele de luni - vineri, între orele 9-13, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmph.anpm.ro, publicul interesat poate înainta comentarii / observații la încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 20.09.2016.

Contact

You don't have the right to see the ad contact