Descriere

DUTA CRISTINA –LUMINITA, titular al proiectului “IMPREJMUIRE , PUT FORAT, BRANSAMENT ELECTIC SI INSTALATIE DE UTILIZARE , CABINA POARTA “, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare catre AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului adupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “IMPREJMUIRE, PUT FORAT, BRANSAMENT ELECTIC SI INSTALATIE DE UTILIZARE, CABINA POARTA “ propus a fi amplasat in PLOIESTI, STR. MARASESTI, TARLA 55 , PARCELA A695/72, PRAHOVA.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA din Ploiesti str. Gh. Gh. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de Luni –Vineri, intre orele 8.00-16.00, precum si la adresa de internet a intitutiei.
Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 29.09.2016.

Contact

You don't have the right to see the ad contact