Descriere

Subscrisa OMV Petrom S.A, având sediul în str. Coralilor, nr. 22 „Petrom City”, sector 1, Bucureşti, România, cod poștal 013329, prin Divizia Upstream, Unitatea de Afaceri Zone de Producție, Zona de Producție VII Muntenia Est, cu sediul în Ploiești, Str. Mihai Eminescu, nr. 7-9, judeţul Prahova, reprezentată prin domnul Nicolae Neculaescu, în calitate de Director Zonă de Producţie, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Prahova în cadrul procedurilor de evaluarea a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare funcționare MP SKID Parc 4 AR Băicoi” propus a fi amplasat în intravilanul orașului Băicoi, jud. Prahova.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, jud. Prahova, în zilele de 19-23.09.2016, între orele 10-14 precum și la adresa de internet: http://apmph.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunt, pâna la data de 23.09.2016.

Contact

You don't have the right to see the ad contact