Descriere

ANUNŢ PRIVIND AFIŞAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE
CADASTRULUI
Unitatea administrativ-teritorială DUMBRAVESTI, din judeţul PRAHOVA, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarul cadastral nr. 1, începând cu data de 01.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI DUMBRAVESTI, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Contact

You don't have the right to see the ad contact