Descriere

Pierdut Certificat de înregistrare seria B, nr. 2030403 şi Certificat constatator nr. 62303/24.10.2013 emise pentru MICLEA IULIA MARILENA I.I., CUI 28794483, F29/1160/2011. Se declară nule.

Contact

You don't have the right to see the ad contact