Descriere

Pierdut legitimație transport gratuit pentru pensionari emisă de SC Transport Călători Express SA Ploiești pe numele DIACONU ELENA. O declar nulă.

Contact

You don't have the right to see the ad contact