Descriere

Pierdut Certificat de înregistrare seria B nr. 2027681 din 26.01.2011 și Certificat constatator pentru punctul de lucru emise pentru GHEORGHE V. MIHAELA-LAVINIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, CUI 27945111, F29/136/26.01.2011. Se declară nule.

Contact

You don't have the right to see the ad contact