Descriere

CPRRPAH Casa Rozei Urlati, cu sediul in localitatea Urlati, str. Orzoaia de Sus nr. 8, judetul Prahova, organizeazã concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante, de:
• Instructor de educatie – 1 post (perioada nedeterminata) conform HG 286/23.03.2011, modificata cu HG 1027/2014.
Concursul se va desfasura astfel:
- Proba scrisa in data de 17.08.2016, orele 11.00
- Proba,interviu in data de 19.08.2016, orele 11.00.
Depunerea dosarelor de participare la concurs se va face la sediul CPRRPAH Casa Rozei, pana la data de 08.08.2016, inclusiv, orele 12.00.
Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
Pentru postul de instructor de educatie:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
- vechime in munca cel putin 6 luni.
Relaţii suplimentare la sediul din str. Orzoaia de Sus, nr. 8, Urlati, persoana de contact: Dragomir Gabriela, telefon: 0244/271.965.

Contact

You don't have the right to see the ad contact