ANDRONESCU ALEXANDRU

Această informare este efectuată de ANDRONESCU ALEXANDRU, Ploiești, str. Cameliei, nr. 11, bl. 31, sc. E, ap. 81, județul Prahova, ce intenționează să solicite Avizul de Gospodărire a Apelor de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova, pentru realizarea proiectului ”ÎNTOCMIRE PUZ – EXTINDERE INTRAVILAN (S=2438 mp) PENTRU ”ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII” PENTRU AMPLASARE SALON DE EVENIMENTE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (Sstud=14382 MP) ȘI CONSTRUIRE SALON EVENIMENTE, ANEXE, TERASE, FOIȘOARE, SPAȚII VERZI, TERENURI DE SPORT, DOTĂRI DE AGREMENT, ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCĂRI, UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE ȘANTIER” localizat în comuna Blejoi, sat Blejoi, T7, P 65/18, 65/19, 65/20, DJ 102, nr. cad. 24937, 20414, 25095.

Aceasta investiție este  nouă.

Ca rezultat al procesului de producție vor rezulta zero (0) (temporar/permanent) următoarele ape uzate: nu este cazul, ce se vor evacua în .... după ce au fost epurate prin: nu este cazul.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc sa transmită observații, sugestii si recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa SGA Prahova, Ploiești, jud. Prahova, Strada Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 308, după data de 02.03.2020.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu