BEFA MIHAI

BEFA MIHAI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE IMOBIL B2-LOCUINTE COLECTIVE P+2E ,IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD UTILITATI, propus a fi amplasat, in JUD. PRAHOVA, COM.PAULESTI, SAT PAULESTI, STR.ROUA, T28, PARCELE A741/5-A741/17 CU NR. CAD 30128, titular BEFA MIHAI.
1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.
Comentariile/Observatiile/Propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 22.03.2020 in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

Anunturi diverse

Anunturi de mediu