Branzea Ionel Florian

Branzea Ionel Florian titular al proiectului „SCHIMBARE PARTIALA DE DESTINATIE CORP C4 DIN MAGAZIE IN SPALATORIE AUTO'' anunta publicul interesat asupra luarii deciziei <<etapei de incadrare>> de catre APM Prahova, din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluarea adecavata, fara evaluare a impactului pentru proiectul „SCHIMBARE PARTIALA DE DESTINATIE CORP C4 DIN MAGAZIE IN SPALATORIE AUTO'', propus a fi amplasat in Comarnic, str. Republicii nr.1 bis, jud. Prahova.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu