CÂRSTEA RĂZVAN-VALERIU PFA

Pierdut toate certificatele constatatoare emise pentru CÂRSTEA RĂZVAN-VALERIU PFA, având sediul în sat Brătășanca, comuna Filipeștii de Târg, nr. 178, jud. Prahova, F29/703/2016 și CUI 36510213. Se declară nule.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu