COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A

Anunt  public privind decizia etapei de incadrare „Amenajare sens giratoriu pe DN 1 la km 94+650 dreapta la intersecţia cu DJ 101R km 16+635”

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A prin D.R.D.P. BUCUREŞTI anunţa publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre AGENTIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA, de a nu  se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,  in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Amenajare sens giratoriu pe DN 1 la km 94+650 dreapta la intersecţia cu DJ 101R km 16+635”, propus a fi amplasat pe DN 1 la km 94+650 dreapta la intersecţia cu DJ101R km 16+635.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului AGENTIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PRAHOVA din PLOIESTI, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi diverse

Anunturi de mediu